Наши студенти в Представителството на ЕК в България

понеделник, 04 ноември 2019 15:13

Студенти от специалностите „Европеистика“ и „Международни икономически отношения“ посетиха Дома на Европа, където присъстваха на събитие, организирано специално за тях от Представителството на Европейската комисия в България.

Студентите с гл. ас. Моника Моралийска от катедра „МИО и бизнес“ и
с Бойко Благоев и Марина Кирова от Представителството
на ЕК в България

Бойко Благоев от отдел „Информация и комуникация“ насърчи студентите да бъдат активни в търсене на възможности за кариерното и личностното си развитие, включително в институциите на ЕС.

Възпитаниците на УНСС получиха информация за платени и неплатени стажове в институциите на ЕС в Брюксел и София. Марина Кирова, възпитаничка на катедра „МИО и бизнес“, работила дълги години в ЕК, ги запозна с „Европейският семестър и бъдещето на пазара на труда“. Тя представи проблемните области на България и препоръките към нея, промените, които технологиите налагат, и уменията, които младите хора следва да развиват в епохата на Индустрия 4.0.

Студентите получиха раници с логото на „Еразъм+“ и комплект информационни материали за правото и политиките на ЕС (на снимката долу).

Галерия снимки от Наши студенти в Представителството на ЕК в България ...