Юбилейна конференция с международно участие „50 години продължаващо обучение в УНСС – добри практики и предизвикателства”

сряда, 30 октомври 2019 13:45

С юбилейна конференция с международно участие на тема „50 години продължаващо обучение в УНСС – добри практики и предизвикателства” Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) на УНСС тържествено отбеляза своята 50-годишнина. Форумът беше открит от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, и доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК (на снимката долу).

Доц. Славова приветства участниците и гостите, като подчерта важността на продължаващото обучение за повишаване на квалификацията на специалистите - особено в съвременните динамично променящи се икономически условия и изисквания за подбор на кадри. Чест и гордост е за УНСС, че още преди 50 години е открит ИСК, който е един от първите институти, осигуряващи качествено продължаващо обучение в България, благодарение на висококвалифицираните си преподаватели, които винаги са в крак с промените на времето, посочи доц. Славова. Тя благодари на доц. Иван Стойчев за неговата всеотдайност и интелектуални усилия като директор за развитието на ИСК.

Доц. Славова, доц. Стойчев и проф. Статев (от ляво надясно)

В приветствието си ректорът изтъкна, че когато все още не е съществувала идеята за продължаващо обучение, а бързото развитие на индустрията поражда необходимостта от промяна на знанията, УНСС е сред първите академични институции, уловили духа на времето. Изключително богатата история на ИСК е поредното свидетелство, че УНСС винаги е бил способен да създава висококвалифицирани кадри в крак с времето и променящите се изисквания на икономическата среда, посочи проф. Статев. Той изказа дълбока благодарност за положените усилия и приноса за развитието на ИСК както на директора доц. Иван Стойчев, така и на дългогодишните бивши директори - доц. д-р Божана Неделчева и доц. д-р Марчо Марков. Ректорът изрази своята убеденост, че ИСК ще продължи да създава кадри за държавния и частния сектор.

Проф. Статев връчи възпоменателен медал „Стефан Бобчев - основател и първи ректор на УНСС“ на доц. Иван Стойчев по случай 50 години продължаващо обучение в УНСС и огромните успехи в рамките на половин век (на снимката долу).

Доц. Стойчев връчи на проф. Статев и на доц. Славова почетни плакети за техния принос към развитието на ИСК и на продължаващото обучение (на снимките долу).

Почетни плакети за принос в развитието на продължаващото обучение бяха връчени и на проф. Крум Александров, бивш директор на ИСК, проф. Методи Христов, зам.-ректор на УНСС от 1987 г. до 1989 г., доц. д-р Божана Неделчева и доц. д-р Марчо Марков (на снимките долу).

Проф. д.ик.н. Данаил Данаилов, ректор на УНСС от 1980 г. до 1987 г., поздрави ИСК и подчерта, че през 1994 г., въпреки трудностите, в Института е отворена първата магистърска програма по международни икономически отношения. Според него тя е едно от най-големите предизвикателства, с които екипът на Института се е справил успешно.

Проф. д.ик.н. Данаил Данаилов

Проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет, поздрави ИСК за постигнатите успехите през изминалите 50 години, като изтъкна неговият висок принос към развитието на интелектуалния потенциал в страната.

Проф. д-р Маргарита Атанасова (в средата)

Деканът на факултет "Икономика на инфраструктурата" проф. Димитър Димитров поздрави екипа на ИСК за успешното преодоляване на трудностите, за утвърждаването на Института и посочи, че съществуват много нови възможности за бъдещо развитие и привличане на студенти.

Проф. д-р Димитър Димитров

От името на катедра „Публична администрация“ Институтът-юбиляр беше поздравен от проф. д-р Евгения Делчева, която посочи, че едно от многото предизвикателства, с които екипът на ИСК се е справил успешно, е отварянето на магистърската програма по здравен мениджмънт през 1999 г.

Проф. д-р Евгения Делчева (в средата)

С приветствие се обърна и г-н Иван Савов (на снимката долу), управител на „Муди интернешънъл България" - фирма партньор на ИСК. Поздравителни адреси бяха получени от министъра на труда и социалната политика доц. д-р Бисер Петков, от доц. д-р Александър Вълков, главен секретар по учебната литература и документация и ръководител на катедра „Публична администрация“, от други катедри на университета. 

По предложение на доц. Славова официалното откриване на юбилейната конференция завърши с аплодисменти в знак на благодарност към административния екип на ИСК - хората, чиито имена остават скрити, но без чиято упорита работа и помощ Институтът не би могъл да се справя с предизвикателствата.

Ректорът проф. Стати Статев и Н. Пр. Масато Ватанабе, извънреден и пълномощен посланик на Япония в България, който беше сред официалните гости на конференцията

Галерия снимки от Юбилейна конференция с международно участие „50 години продължаващо обучение в У ...