Мирослав Лайчак беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“

неделя, 27 октомври 2019 10:46

На официална церемония в присъствието на академичното ръководство г-н Мирослав Лайчак, министър на външните работи и европейските въпроси на Словашката република, беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“.

В Академичната зала

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев посочи, че Академичният съвет, по предложение на катедра „Международни отношения“, удостоява г-н Лайчак с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ за принос в изграждането на европейската дипломация, в развитието на отношенията между Република България и Република Словакия и за значимата му роля в насърчаването на положителните промени в Западните Балкани като инвестиция в мира, сигурността и просперитета на Европа и основа на политиката на изграждане на един по-силен, стабилен и обединен Европейски съюз.

Проф. Статев подчерта близката връзка на г-н Лайчак с България и определи дипломата като пример за съчетаване на академизма с практиката, за което  свидетелства неговата изключително богата професионална биография. 

Ректорът приветства г-н Лайчак

Доц. д-р Мария Бакалова, декан на факултет „Международна икономика и политика", представи г-н Лайчак и го определи като истински представител на дипломацията на новото поколение, отдаден на национално, европейско и глобално равнище, с ключова роля в посредничеството при постконфликтни кризи на Западните Балкани. Г-н Лайчак е водил преговорите, организирал и наблюдавал референдума за независимост в Черна гора от името на ЕС, бил е върховен представител на международната общност и специален представител на ЕС в Босна и Херцеговина. Участвал е в създаването на дипломатическа служба на ЕС - Европейската служба за външна дейност - като неин управляващ директор за Европа и Централна Азия. Министър на външните работи и европейските въпроси на Словашката република за четвърти мандат, а от тази година и председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Носител на държавни отличия.

Доц. д-р Мария Бакалова

Ректорът връчи на г-н Лайчак академичните регалии на почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ - свитък на старобългарски и на латински език и почетния знак на университета (на снимките долу).

В началото на академичното си слово, което г-н Лайчак произнесе на български език, той изтъкна важната роля на образованието като път за преодоляване на предразсъдъците и опростените оценки, с които е обременено съвременното общество, към толерантността, към неповтаряне на историческите грешки. Той призова към зачитане на ценностите на истинското познание, разбирателството и сътрудничеството, които смята, че са опорните точки на формулата за постигане на траен мир и прогрес в световен мащаб. „Университетът е мястото, където младите хора учат не само езици или емпирични факти. Много се зарадвах, когато прочетох, колко много партньорства, международни програми или мобилности предоставя вашият университет. Защото така се опознаваме най-добре. Посредством опит, поглед отвън, от друга перспектива. Това ни учи да отворим мисълта си, да видим противоположната гледна точка, да направим компромис“, подчерта той.

По-нататък в словото си г-н Лайчак заяви:

„Днес искам да оценя труда на професорите от този университет и да окуража студентите, да работят върху познаването на своята страна, своята специалност и самите тях.  Само с такива умения ще сме способни да се противопоставим на недъзите на нашето време.

Да разобличаваме лъжата, да имаме аргументи срещу заблуди, да пазим истината и така да защитаваме ценностите, за които  дълго се борихме. И само с такива усвоени умения ще сме способни да развиваме емпатия и толерантност – нали хората най-много се боят от това, което не познават. Така ще можем да се разбираме - да схващаме позиции на другата страна.

Така можем да говорим един с друг, а не един през друг.“

Пълният текст на академичното слово на г-н Лайчак - тук.

Академичното слово беше посрещнато с аплодисменти. Овациите са показателни за високата оценка на академичната ни общност, а присъденото звание носи отговорност. Очакваме г-н Лайчак и занапред да е сред нас, посочи проф. Статев и напомни, че по традиция удостоените с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ всяка година изнасят академично слово или публична лекция в нашия университет.

В Златната книга г-н Мирослав Лайчак написа:

„За мен е голяма чест да получа званието „доктор хонорис кауза“ на престижния Университет за национално и световно стопанство. По този изключителен повод бих искал да поздравя УНСС със 100-годишнината от основаването му. За цялото това време университетът е формирал много успешни български лидери. В този контекст бих искал да подчертая, че образованието е не само инвестиция в икономическия просперитет, а и начин, по който изграждаме устойчив мир, сигурност и разбирателство между народите в целия свят. Това е нашият най-важен ангажимент и посланието ни към бъдещите поколения. Пожелавам ви успех!“

Портретът на г-н Лайчак беше закачен до портретите на носителите на почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ в Академичната зала (на снимките долу).

Галерия снимки от Мирослав Лайчак беше удостоен с почетното звание  „доктор хонорис кауза на УНСС“ ...