Международна научна конференция „Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост“

четвъртък, 17 октомври 2019 16:10

С международна научна конференция „Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост“ Юридическият факултет (ЮФ) отбеляза 80-годишнината на доц. д-р Божана Неделчева, бивш директор на Института за следдипломна квалификация и дългогодишен преподавател, изтъкнат юрист, учен и международно признат експерт в областта на интелектуалната собственост. Тя е основоположник на българо-японския проект JICA, чиято цел е приложението на уникален японски метод за подготовка на бизнес мениджъри. Доц. Неделчева е носител на награда за принос в развитието на интелектуалната собственост на Националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria.bg.

Проф. Атанас Семов, конституционен съдия, доц. д.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет и ръководител на катедра „Международно право и право на ЕС“, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Божана Неделчева, доц. д-р Вълчин Даскалов, преподавател в Юридическия факултет и главен секретар по вътрешните актове на УНСС (от ляво надясно)

В приветствието си към доц. Неделчева ректорът проф. Статев посочи, че нейната преподавателска и научноизследователска дейност в продължение на няколко десетилетия, човешката и институционалната й всеотдайност и почтеност, нейната привързаност и вярност към УНСС са пример за почтена служба на мисията на университета и на изконните академични ценности. Проф. Статев благодари на доц. Неделчева за нейната непоколебима привързаност и истинска съпричастност към общото благородно дело, за разбирането и подкрепата й в трудни моменти, за неподправената й доброта и честното приятелство и я определи като емблематична фигура за УНСС и ЮФ. Ректорът изрази увереност в успеха на конференцията и предложи най-важните разработки да бъдат предоставени на институциите от областта на интелектуалната собственост.

Ректорът поздравява доц. Неделчева

Деканът на ЮФ доц. Драганов представи кариерното развитие на доц. Неделчева и изтъкна не само нейните професионални качества, но и нейната благонамереност, отзивчивост и подкрепа на колегите и студентите. Доц. Драганов връчи на юбилярката почетен плакет от името на УНСС, Юридическия факултет и Алумни клуба на завършилите ЮФ „за приноса й в утвърждаването и развитието на Юридическия факултет на УНСС, за научните й постижения в областта на правото и интелектуалната собственост, за всеотдайната й изследователска и преподавателска дейност и по повод на нейната 80-годишнина“ (на снимката долу).

Проф. Семов изтъкна, че личности като доц. Неделчева - с изключителна жажда за знания - не са много в българското научно пространство. Той посочи, че нейният принос за изучаване и изследване на интелектуалната собственост във всичките й измерения е безспорен, а смелостта, с която се е изправила пред академичната общност, за да проправи път за зачитането и развитието на интелектуалната собственост в България, са качества, които малко учени притежават. Проф. Семов изрази своята увереност в успеха на конференцията и пожела на УНСС да запази традицията да почита своите доайени (на снимката долу).  

От името на Института по творчески индустрии и бизнес неговият директор проф. д-р Владя Борисова поздрави доц. Неделчева по случай юбилея и изрази възхищението си от нейния житейски път, посветен на развитие на личностните ценности и професионално развитие. Тя пожела на доц. Неделчева да съхрани творческия си дух и ентусиазъм, да бъде все така отдадена на своята мисия за развитие на академизма и интелектуалната собственост и й подари икона в знак на признателност (на снимките долу).

С поздравителни адреси към доц. Неделчева се обърнаха представители на Института за държавата и правото при БАН, Мрежата на преподавателите по интелектуална собственост в България, Академията за иновации и развитие, Института за следдипломна квалификация, колеги от УНСС и др.

Доц. Драганов, проф. Статев и проф. Неделчева откриват конференцията

Доц. Неделчева благодари за оказаната чест и топлите поздравления. Тя изрази увереността си, че ще намери подкрепа на новите идеи, които има за развитие на интелектуалната собственост в България, така че страната ни да бъде пример за това как трябва да се организира научната, образователната и практическата дейност в създаването, признаването, правната закрила и използването на интелектуални резултати. Доц. Неделчева изнесе доклад на тема „Правото на интелектуална собственост – отрасъл в правната система“ (на снимката долу).

Работата на конференцията беше организирана в три тематични направления: „Частноправни проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост“, „Публичноправни и наказателноправни  проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост“, „Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост в международното право и правото на ЕС“. В дискусиите участваха представители на академичната общност в областта на интелектуалната собственост от български и чуждестранни университети.

В Голямата конферентна зала

Галерия снимки от Международна научна конференция „Проблеми и предизвикателства на правното регули ...