Кръгла маса „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита“

четвъртък, 10 октомври 2019 10:06

В рамките на честванията на 100-годишнината на университета и под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев се проведе кръгла маса на тема: „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита“ (стратегии, стандарти, трудови практики и социален одит), организирана от катедра „Човешки ресурси и социална защита“. Съорганизатори  на форума бяха Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Българската асоциация на КСО специалистите и Академичната мрежа за социална отговорност в УНСС.

При откриването на кръглата маса
В зала „Тържествена“

Конференцията е изключително сериозна, а докладите излизат извън обхвата й. Затова призовавам те да се популяризират в по-широка степен. Отнасяме се с голяма отговорност към темата за КСО, като се стремим да задълбочим контактите и работата си с Министерството на труда и социалната политика в тази насока, каза при откриването заместник-ректорът по научноизследователската работа проф. д-р Валентин Гоев и поздрави участниците във форума от името на ректора проф. Стати Статев.

Проф. Валентин Гоев

Зам.-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова изтъкна, че темата за КСО набира все по-голяма популярност и търси своето място в нашето общество. „Развитието на корпоративната социална отговорност и целенасочените действия в тази насока са свързани с подобряването на качеството на живот на българските граждани и водят до прилагането на политики, които доказват нашето желание и ангажираност за постигането на по-висок стандарт на живот“, посочи тя. Според нея общата цел е ползването на добрите икономически практики и социалното развитие да достигнат до всеки български гражданин. „Този форум допринася до голяма степен за постигането на целите, свързани със социалната отговорност. Надявам се да продължим да работим заедно, защото със съвместната ни работа по стратегията за корпоративна социална отговорност доказахме, че добрите комуникации между институциите и академичните среди дават високи резултати“, каза д-р Петрова.

Д-р Султанка Петрова

„През 2016 г. нашият университет се присъедини към инициативите на Глобалния договор на ООН. От този момент всяка година провеждаме научна инициатива, свързана с КСО. Започнахме през 2017 г., когато създадохме Академичната мрежа за социална отговорност на УНСС“, каза при откриването на конференцията доц. д-р Мирослава Пейчева от катедра „Човешки ресурси и социална защита“. Тя разказа за работата през годините, като акцентира на уникалността на кръглата маса, която се изразява в обединението на представители на държавни институции, работодатели, неправителствени институции, работодателски организации, синдикати, социални предприятия и научната мисъл. „Обединението е в името на социалната отговорност и с желанието и мисълта за един по-добър свят за всички живи същества. Това е обединението, което ще ни направи по-силни при отстояването на принципите на социално-отговорното поведение на нашето общо днес и утре“, изтъкна доц. Пейчева.

Доц. Мирослава Пейчева


Проф. д-р Лалко Дулевски, ръководител на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ и председател на Икономическия и социален съвет на Република България, акцентира върху зараждането на дебатите за корпоративната социална отговорност през 60-те години на миналия век в САЩ, докато в Европейския съюз КСО се разглежда като политика едва от 2001 г. „В УНСС, макар и млада, тази проблематика не ни е чужда“, посочи той и припомни на студентите в залата българската поговорка: „Прави добро, за да ти се случва добро“.

Проф. Лалко Дулевски

„Направи ми впечатление, че в днешната конференция участват 27 институции, преобладаващата част от които са свързани със синдикати и представители на бизнеса, а девет участници са от академичната общност. Радвам се, че организаторите са осигурили представители на много институции и сектори. Така ще имаме възможност да чуем мнението и позицията на различни заинтересовани страни по такава консолидираща тема“, изтъкна проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет.

Проф. Маргарита Атанасова

„Глобалните цели за устойчиво развитие са един устав за развитие на човечеството, който е уникален с това, че за пръв път в ООН се постави на фокус отделният човек“, заяви инж. Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Той се обърна към преподавателите с призив да вдъхновяват и насочат студентите към това какво трябва да се очаква от работодателя. По думите му младите хора днес са пет пъти по-чувствителни към КСО и нейните измерения. „Насърчавайте младите да обсъждат, да не се стремят само към материалните измерители на тяхната реализация. Пътят е дълъг. Нека първо да се научат да уважават себе си и да намерят мястото, на което ще се чувстват добре, където са ценени и разпознати“, посочи той. Инж. Траянов подари на организаторите на форума две книги за развитието на Глобалния договор на ООН през годините.

Инж. Огнян Траянов

Д-р Марина Стефанова, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на КСО специалистите, заяви: „Винаги съм въодушевена, когато организираме това събитие. Това е празник на нашата общност“. Тя се спря на предизвикателствата пред работата в сферата на КСО и отбеляза, че въпреки създадената добра инфраструктура, общността и заинтересованите хора все още са твърде малко.

Д-р Марина Стефанова

Кръглата маса се проведе в три тематични направления: „България - достойно място за реализация. Социалната отговорност на държавата, бизнеса, синдикатите и неправителствените организации, образователните институции (Социално отговорни стратегии и трудови практики)“; „Стандартите за социална и екологична отговорност. Социален одит и социална защита“; „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита през погледа на студенти и докторанти“.

Галерия снимки от Кръгла маса „Корпоративната социална отговорност  с фокус към човешките ресурси  ...