Лекция на проф. Ласло Андор, доктор хонорис кауза на УНСС

петък, 04 октомври 2019 15:11

„Пътят към новата Европейска комисия“ беше темата на лекцията на проф. Ласло Андор, доктор хонорис кауза на УНСС (2014 г.), пред второкурсниците от професионално направление „Икономика с преподаване на английски език“.  

Проф. Ласло Андор и доц. д-р Елена Симеонова, преподавател в катедра „Политология“

Проф. Андор запозна студентите със сложните политически  и институционални механизми, по които се избира Европейската комисия, с начините, по които тя взаимодейства с Европейския парламент и другите европейски структури. Лекторът разгледа най-важните проблеми, които EК трябва да реши, коментира понятия като „защита на европейския начин на живот“ и др.

Проф. Андор сподели личните си впечатления от доц. д-р Кристалина Георгиева, възпитаничка на УНСС, с която бяха колеги в Европейската комисия (2010 - 2014 г.).

Проф. Ласло Андор

Студентите попитаха гост-лектора как кандидатите за еврокомисари се подготвят за изслушванията, доколко и как се съблюдава балансът между мъже и жени в Европейската комисия, кои са най-силните лобита в европейските институции и др.

По време на лекцията

Проф. Андор се срещна с ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. Двамата обсъдиха актуални въпроси на висшето образование и науката.

Ректорът връчи на госта сертификат за благодарност за лекцията и книжка от поредицата „Доктор хонорис кауза на УНСС“, посветена на проф. Андор (на снимката долу).

Проф. Ласло Андор е унгарски икономист, преподавател в Университета Корвинус, Будапеща. Понастоящем е генерален секретар на  Фондацията за европейски прогресивни изследвания (Foundation for European Progressive StudiesFEPS). В периода 2010 - 2014 г. е комисар по заетостта, социалните въпроси и приобщаването в Европейската комисия. От 2005 г. до 2010 г. е член на борда на директорите на Европейската банка на възстановяване и развитие като представител на Чешката република, Република Хърватия и Словашката република.

Галерия снимки от Лекция на проф. Ласло Андор, доктор хонорис кауза на УНСС ...