УНСС беше домакин и организатор на XV Международна научна конференция на ASECU

неделя, 29 септември 2019 15:01

Нашият университет беше домакин и организатор на XV Международна научна конференция на Асоциацията на икономическите университети от Югоизточна Европа и Черноморския регион (ASECU) на тема „Цели на устойчивото развитие 2030: предизвикателства през държавите от Югоизточна Европа и Черноморския регион“. Форумът се проведе в рамките на честванията на 100-годишнината на УНСС.

В откриването участваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Григорис Заротиадис, президент на ASECU, Милена Баланова, докторантка, президент на Младежката асоциация на икономическите университети от Югоизточна Европа и Черноморския регион (ASECU Youth). Сред гостите бяха проф. Олег Бодянов, вицепрезидент на ASECU, и Стилианос Фунтас, главен редактор на списание „South-Eastern Europe Journal of Economics“ (SEEJE), издавано от ASECU. Модератор на събитието беше доц. д-р Михаил Мусов, главен секретар по международното сътрудничество на УНСС и председател на организационния комитет на конференцията.

Доц. д-р Михаил Мусов, Мелина Петромелиду, ръководител на офисите на ASECU и ASECU Youth, проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Григорис Заротиадис, Милена Баланова, проф. Олег Бодянов, Стилианос Фунтас (отдясно на ляво)

Проф. Статев благодари за оказаната чест XV конференция на ASECU да се проведе в УНСС в рамките на честванията на 100-годишнината на университета. Ректорът припомни събития от основаването на ASECU през 1996 г., в които е участвал лично и представи УНСС като най-стария и най-големия бизнес университет в България и Югоизточна Европа, в който се обучават 22 000 студенти и се подготвят квалифицирани кадри за държавния и бизнес елит на страната. Проф. Статев изтъкна своята увереност в бъдещото успешно развитие на ASECU.

С едноминутно мълчание беше почетена паметта на бившия президент на  ASECU Божидар Церович.

Проф. Стати Статев (в средата)  

Ректорът връчи на доц. д-р Григорис Заротиадис статуетка „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ за приноса му за развитието на ASECU и силния му характер, който вдъхновява членовете на организацията в целия свят (на снимките долу).

За принос към развитието на ASECU и отдаденост на асоциацията проф. Статев награди Мелина Петромелиду с възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ (на снимката долу).

Със статуетка „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ беше отличен и проф. Янис Цекурас, основател и първи президент на ASECU, за принос  към основаването на асоциацията и отдаденост на нейното развитие.

Доц. д-р Григорис Заротиадис благодари на ректора за перфектната организация на конференцията и на лятното училище на ASECU Youth в УОБ - Равда. Той изрази своята гордост да продължи положените усилия за създаването на ASECU като работи за нейното развитие и разрастване. Доц. Заротиадис изтъкна основните цели и дейности на асоциацията и посочи предизвикателствата и перспективите за устойчиво развитие в условията на глобализацията (на снимката долу).

Докторантката Милена Баланова благодари на ректора за гостоприемството и добрата организация и посочи, че лятното училище в Равда е още едно доказателство за положителното развитие на ASECU Youth.

В XV Международна научна конференция на ASECU участваха 60 учени от Албания, България, Грузия, Гърция, Ирландия, Косово, Полша, Русия, Северна Македония, Словакия, Сърбия, Турция и Унгария. По време на двудневния форум бяха дискутирани различни аспекти на устойчивото развитие и неговите икономически, екологични, институционални, социални и образователни измерения. Докторанти и ученици представиха доклади по дискутираните теми. За чуждестранните гости беше организирано посещение на Боянската църква и Националния исторически музей.

В Голямата конферентна зала

Домакин и организатор на XVI Международна конференция на ASECU „Global Social and Economic Challenges and Regional Development” („Глобални социални и икономически предизвикателства и регионално развитие“), която ще се проведе на 21 и 22 май 2020 г., ще бъде Новосибирският държавен университет по икономика и мениджмънт (Русия).

---------

XV Международна конференция на ASECU се осъществява по договор за университетска научна проява № НИД НП-11/2019.

Галерия снимки от УНСС беше домакин и организатор на XV  Международна научна конференция на ASECU  ...