Официално бяха открити VIII ASECU Младежка международна конференция и лятно училище

понеделник, 16 септември 2019 14:33

Днес в УОБ - Равда официално бяха открити VIII ASECU Международна конференция и лятно училище на Младежката асоциация на икономическите университети от Югоизточна Европа и Черноморския регион (ASECU Youth). УНСС е домакин на събитието, което се провежда в рамките на честванията на 100-годишнината на университета.

На откриването присъстваха доц. д-р Миланка Славова – зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Михаил Мусов – главен секретар по международното сътрудничество и председател на организационния комитет, доц. д-р Григорис Заротиадис – президент на ASECU, и докторант Милена Баланова – президент на ASECU Youth.

Доц. Григорис Заротиадис, доц. Миланка Славова и доц. Михаил Мусов (от ляво надясно)

Доц. Славова представи УНСС и подчерта важността на темата на събитието – „Цели на устойчивото развитие 2030“. Устойчивото развитие е едно от ключовите предизвикателства, пред които са изправени световната икономика и светът, посочи тя и пожела на всички участници успех, ползотворни дискусии и вдъхновение.

Доц. Заротиадис и докторант Баланова приветстваха участниците и благодариха на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев за гостоприемството и добрата организация. 

В VIII ASECU Международна конференция и лятно училище, които се провеждат от 15 до 20 септември в УОБ – Равда, участват 50 студенти и преподаватели от 13 университета от Албания, България, Гърция, Китай, Румъния, Русия и Турция и  Унгария. Освен презентации на студенти и лекции на преподаватели, за участниците е подготвена разнообразна културна програма – посещение на забележителности в Несебър и Казанлък, както и много интерактивни игри и забавни мероприятия. Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Обединена Българска Банка АД и Приста Ойл Холдинг АД, със съдействието на Института за социални изследвания и развитие на културни структури.

Допълнителна информация и снимки: тук  Галерия снимки от Официално бяха открити VIII ASECU Младежка международна конференция и лятно учил ...