УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК

понеделник, 15 юли 2019 16:00

УНСС е първият български университет, сключил меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център (СИЦ) на Европейската комисия. Документът беше подписан от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и зам.-генералния директор на СИЦ на ЕК г-жа Чарлина Вичева, възпитаник на УНСС (на снимката долу).

Меморандумът предвижда сътрудничество в областта на икономическото моделиране, иновационните системи и процеси, природните ресурси, целите за устойчиво развитие, изменението на климата и устойчивото развитие, ядрената безопасност и сигурност, гражданската сигурност, миграцията и териториалното развитие, както и всички други свързани области.

В документа е записано още, че сътрудничеството между УНСС и СИЦ ще бъде насочено към координиране на научноизследователските дейности в областите от общ интерес (научни теми) за осигуряване на обмен на информация и ефективно усвояване на ресурси.

Подписването на меморандума. Вляво: проф. д-р Димитър Димитров

На подписването присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС, доц. д-р Надя Миронова, зам.-декан на факултет „Управление и администрация“ и ръководител на катедра „Управление“, доц. д-р Светла Бонева, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“, доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“, гл. ас. д-р Екатерина Богомилова, преподавател в катедрата, представители на СИЦ (на снимката долу).

Съвместният изследователски център е вътрешната научна служба на Комисията. Той предоставя независими, базирани на научни изследвания съвети в подкрепа на изготвянето на политиките на ЕС като съдейства на ведомствата на Комисията, които се занимават с изготвянето на политики; разглежда основни предизвикателства пред обществото и същевременно разработва нови методи, инструменти и стандарти; обменя ноу-хау със страните от ЕС, с научната общност и с международните партньори; подпомага инвестициите в иновации по програмата „Хоризонт 2020“; провежда финансирани от Евратом изследвания в областта на ядрената сигурност и безопасност.

Галерия снимки от УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместн ...