Приключиха строителните дейности по модернизиране на научната инфраструктура към Центъра за компетентност

вторник, 02 юли 2019 15:38

В университетската библиотека се проведе официално събитие по финализиране на модернизацията на научната инфраструктура към Центъра за компетентност по проект BG05M20P001-1.002-0002-C01 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД).

Общата стойност на проекта е 13 333 868.86 лв., от които 11 333 788.53 лв. са по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и 2 000 080.33 лв. национално съфинансиране. Партньори са УНСС - базова организация и бенефициент по проекта, четири университета и един институт на БАН, а целта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с Големи данни, обвързан с национален и международен научноизследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.

Г-н Станимир Механджийски, ръководител на фирмата изпълнител „Енопта“ ООД, проф. д.ик.н. Стати Статев, ръководител на проекта, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ръководител на проекта (от ляво надясно)

Етапът по финализиране на проекта беше много тежък и искам да изкажа специална благодарност към строителите, които изградиха помещенията по специални изисквания за 29-те сървъра, и към останалите участници по проекта. Убедени сме, че ще продължим ползотворната си работа с екипа и колегите от МОН, с помощта на управляващия орган и с всички партньори за неговото окончателно приключване. Нашата амбиция е България да стане център за Големи данни за региона, а след време да обработваме информация и от сателитите над Балканите и Западна Европа. Да ни е честита придобивката и продължаваме напред, посочи проф. Стати Статев.

Проф. Кисимов отбеляза, че се предвижда Центърът за компетентност да е облачна структура и да предоставя услуги по най-съвременен начин. Системите са тествани и са в отлично състояние. Всеки момент ще получим и хардуера, каза професорът.

Проф. Валентин Кисимов
Помещението, където ще бъдат настанени 29-те сървъра
Генераторът, който ще захранва системата

Събитието уважиха представители на Изпълнителна агенция ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

Галерия снимки от Приключиха строителните дейности по модернизиране на научната инфраструктура към ...