УНСС беше домакин на среща на Борда на ЕЛФА

петък, 14 юни 2019 10:40

Среща на Борда на Европейската асоциация на юридическите факултети (ЕЛФА) се проведе на 13 юни т.г. в нашия университет. В нея участваха президентът на ЕЛФА проф. Марек Гржибовски от Юридическия факултет на Университета във Варшава, първият вицепрезидент проф. Андреас Зиглер от Университета в Лозана, проф. Микеле Гразиадей от Университета в Торино, проф. Хема Томас от Университета в Деусто и деканът на Юридическия факултет на УНСС доц. Живко Драганов, секретарят на ЕЛФА, Милагрос Хермосо от Автономния Университет в Барселона (на снимките долу).

Проф. Микеле Гразиадей
Г-жа Милагрос Хермосо и проф. Андреас Зиглер
Проф. Марек Гржибовски
Проф. Хема Томас
Доц. д.н. Живко Драганов

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев приветства членовете на Борда на ЕЛФА с „Добре дошли!“ в УНСС и им пожела ползотворна работа (на снимката долу).

По време на срещата бяха обсъдени резултатите от проведената през април в Торино годишна конференция, текущи проекти на ЕЛФА (издаването на Европейския журнал на юридическото образование, изграждането на мрежата по проекта „Европейски юрист“), постъпилите заявки за приемане на нови членове на Асоциацията и др.

В ЕЛФА членуват над 170 юридически факултета от 49 държави, сред които е и Юридическият факултет на нашия университет. Бордът на Асоциацията се състои от седем членове, представители на различни университети. На годишната среща на ЕЛФА в Барселона през 2019 за член на Борда беше избран доц. Живко Драганов.

Целта на Асоциацията е да служи като форум за дискусии и обмен, да координира процесите на реформа в юридическото образование, да насърчава сътрудничеството между университетите в Европа и да представлява интересите на юридически факултети пред европейските и национални образователни институции.

Галерия снимки от УНСС беше домакин на среща на Борда на ЕЛФА ...