Награди за победителите в конкурса „Млад икономист – 2019“

сряда, 12 юни 2019 11:44

На тържествена церемония бяха връчени наградите на победителите в конкурса „Млад икономист – 2019“ под надслов „Гласът на младите за силна икономика“ на тема „Човешкият капитал и благоденствието на България“, организиран от Съюза на икономистите в България (СИБ) и посветен на 150-годишнината на БАН и 70-годишнината на Института за икономически изследвания на БАН.

По покана на проф. Татяна Хубенова, председател на УС на СИБ, доц. Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, и доц. Силвия Трифонова от катедра „Финанси“ присъстваха на връчването на наградите на победителите в конкурса, в който участваха ученици, студенти, докторанти и практикуващи специалисти от страната и чужбина.

Доц. Миланка Славова връчва наградите на победителите

От името на ректорското ръководство на УНСС с приветствие към победителите се обърна зам.-ректорът доц. Миланка Славова, която подчерта важното значение на сътрудничеството между всички институции, работещи по проблемите на икономиката, огромната роля и значимото място на изследователите в областта на икономиката и пожела успех на победителите в конкурса.

Проф. Нено Павлов, председател на УС на Фондация „Проф. д-р В. Гаврийски“, връчи на доц. Миланка Славова благодарствена грамота, която се дава на проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, за сътрудничеството и подкрепата на конкурса „Млад икономист“ (на снимките долу).

Победителите с гостите и организаторите на конкурса

Доц. Силвия Трифонова, проф. Нено Павлов, проф.Татяна Хубенова и проф. Снежана Башева (от ляво надясно)

Галерия снимки от Награди за победителите в конкурса „Млад икономист – 2019“ ...