Меморандум за сътрудничество между УНСС и Делойт България ЕООД

четвъртък, 30 май 2019 10:50

Установяване на работни взаимоотношения в областта на студентските практики, стажове и стипендии, сътрудничество в организирането на международни конференции с цел популяризиране на счетоводната и одиторската професия, организиране на магистърски програми. Това предвижда меморандумът между УНСС и Делойт България ЕООД, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и г-жа Силвия Пенева, управляващ съдружник на фирмата (на снимката долу).

В документа е записано още, че двете страни ще си сътрудничат в организирането на майсторски класове по актуални теми пред студенти и експерти от практиката, на бизнес игри и тренировъчни фирми, съвместни изследователски дейности и образователни проекти.

На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет, както и координаторите по изпълнението на меморандума от страна на УНСС - доц. д-р Мария Маркова от катедра „Счетоводство и анализ“ и ас. д-р Валентин Билянски от катедра „МИО и бизнес“, и от страна на Делойт България ЕООД – г-жа София Лазарова, мениджър Човешки ресурси (на снимката долу).

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество  между УНСС и Делойт България ЕООД ...