Майсторски клас на професор от Тракийския университет в Одрин

понеделник, 20 май 2019 16:07

В периода 17 - 19 май т.г. в УНСС се проведе майсторски клас, воден от проф. д-р Kiymet Tunca Caliyurt, декан на Факултета по икономически и административни науки при Тракийския университет в Одрин (Турция). Участие взеха студенти и докторанти от Финансово-счетоводния факултет и представители на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО).

По време на лекциите

Дискутирани бяха основните въпроси, свързани с видовете финансови измами, и създаването на подходящи условия за превенция. Най-голям интерес сред студентите и докторантите предизвикаха примерите от световната практика, които проф. Kiymet Caliyurt сподели и обсъди с тях, както и възможностите за реализация като експерти в областта на разкриване и превенция на измамите.

Ас. д-р Явор Башев, зам.-председател на Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ), връчи на проф. д-р Kiymet Caliyurt сертификат за проведения майсторски клас
Проф. Kiymet Caliyurt с участници в майсторския клас

С проф. д-р Kiymet Tunca Caliyurt, която беше в УНСС по покана на проф. д-р Снежана Башева, декан на ФСФ, бяха продължени преговорите за съвместна магистърска програма в областта на счетоводството, финансите и финансовия контрол между УНСС и Тракийския университет в Одрин. В тях участваха и доц. д-р Михаил Мусов, главен секретар по международното сътрудничество на УНСС, доц. д-р Мария Маркова, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“, и гл. ас. д-р Тома Дончев, координатор по меморандума с АСЕРИ.

Проф. д-р Снежана Башева, проф. д-р Kiymet Caliyurt и доц. д-р Михаил Мусов

Prof. Dr. Kiymet Tunca Caliyurt, CPA, CFE, graduated from the Faculty of Business Administration at Marmara University, Istanbul, Turkey. Her Masters and Ph.D. degrees are in the Accounting and Finance Programme from the Social Graduate School, Marmara University. She has worked as an auditor in Horwath Auditing Company, a manager in McDonalds and finance staff in Singapore Airlines. After vast experience in the private sector, he has started to work in academia. She is holding CFE and CPE titles. Her research interests are in accounting, auditing, fraud, social responsibility, corporate governance, finance, and business ethics, with a special interest in aviation management, NGOs, women rights in business. She has been a visiting researcher in Massachusetts University Amherst Business School. She is the founder of the International Group on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility (IGonGFE&SR) which was founded in 2009. In 2009, she also founded the International Women and Business Group, which organizes global, annual conferences. Kiymet has published papers, book chapters and books both nationally and internationally on fraud, social responsibility, ethics in accounting/finance/aviation disciplines in Springer and Routledge. She is book series editor in Springer with the title Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application, and book series editor in Routledge with the title Women and Sustainable Business. Some book titles: Emerging Fraud (with Sam Idowu), Corporate Governance: An International Perspective (with Sam Idowu), Women and Sustainability in Business: A Global Perspective, Sustainability and Management: An International Perspective (with Ulku Yuksel), Globalization and Social Responsibility (with David Crowther), Regulations and Applications of Ethics in Business Practice (with Dr Jiang Bian), Ethics and Sustainability in Accounting and Finance, Volume I. She is acting as a member in the editorial board Journal of Financial Crime, Social Responsibility Journal, International Journal on Law and Management, Journal of Money Laundering Control. She is a regular speaker at International Economic Crime Symposium in Jesus College, Cambridge University. She is a member in the editorial board Social Responsibility Journal, Journal of Financial Crime, International Journal of Law and Management. She is a partner of Herme Consulting in Trakya University Technopark.

Галерия снимки от Майсторски клас на професор от Тракийския университет в Одрин ...