Подписан беше договор между УНСС и МТИТС

вторник, 30 април 2019 16:23

Центърът за социологически и психологически изследвания (ЦСПИ) на УНСС да извърши преглед и оценка на дейността на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ (ИА „АА“). Това предвижда договорът, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и г-н Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията (на снимката долу).

Документът предвижда ЦСПИ да направи оценка на дейността на ИА „АА“, да формулира изводи и препоръки за нейното подобряване, както и да направи предложения за организационни, структурни и други мерки.

На подписването на договора присъстваха членовете на Ректорския съвет, доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“ и директор на ЦСПИ, Иван Марков, главен секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и Красимира Стоянова, директор на дирекция „Правна“ в МТИТС.

Галерия снимки от Подписан беше договор между УНСС и МТИТС ...