Седмица на юриста в УНСС

четвъртък, 18 април 2019 11:41

В Деня на българската конституция и юриста и отбелязването на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция започна Седмица на юриста в УНСС под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев със съдействието на Юридическия факултет (ЮФ), Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет. Целта на форума е да съдейства на бъдещите юристи, обучаващи се в университета, да формират посоката на своето бъдещо професионално развитие. Това е втората подобна проява, организирана от Алумни клуба на завършилите ЮФ, след курса по професионално ориентиране на тема „Юридическата професия, възможности и предизвикателства“ през миналата година.

При откриването на Седмицата на юриста (от ляво надясно): ас. д-р Стефан Радев, председател на Алумни клуба и модератор на форума, Милка Панчева, зам.-председател на ВАС, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, и Ангел Стойков, председател на Студентския съвет

Ас. д-р Стефан Радев посочи, че целта на форума е професионалната ориентация на студентите-юристи с помощта на успешно реализирали се възпитаници на ЮФ, които да представят различни профили и специфики на юридическата професия. Той представи данни от анкетно проучване, проведено сред дипломирали се неотдавна магистри по право, които показват, че 82% от тях са се реализирали успешно в практиката. Това е свидетелство за високото качество на образованието в УНСС. Бъдете смели и продължавайте напред, без да се притеснявате от това, което ви предстои, пожела на бъдещите юристи д-р Радев.

Ас. д-р Стефан Радев

От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев организаторите на форума бяха приветствани от доц. д-р Миланка Славова. Пазете традициите и уважавайте вашите изключителни преподаватели, които със своята смелост и строгост допринасят за високото ниво на професионална подготовка на студентите и за авторитета на ЮФ и УНСС, каза тя. Доц. Славова предаде специалните поздравления на ректора към Алумни клуба на ЮФ за изключително активната му дейност. Нека Седмицата на юриста да бъде пълна с полезна информация, контакти с бъдещи работодатели, да намерите вдъхновители, за да се посветите на правната наука, пожела зам.-ректорът на студентите.

Доц. д-р Миланка Славова

Много е важно, че в този вълнуващ ден - Денят на българската конституция, стартираме Седмицата на юриста, защото на този ден ние, юристите, намираме удовлетворение, че сме се посветили на правото и това е най-подходящият ден да направим връзка с бъдещата ви професионална реализация, поздрави студентите деканът на ЮФ доц. д.н. Живко Драганов. Той изказа благодарност на проф. д-р Христина Балабанова, бивш декан на ЮФ, за нейния принос в развитието и утвърждаването на Юридическия факултет. Нашата цел е да изградим студентите като юристи и да им помогнем да намерят своята професионална реализация, каза деканът и благодари на Алумни клуба, както и на Студентския съвет за подкрепата за участието на студентските отбори на ЮФ в международни състезания по право. Доц. Драганов пожела Седмицата на юриста да се превърне в университетска традиция.

Доц. д.н. Живко Драганов

Доц. д-р Росен Кирилов, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, поздрави организаторите за мотото на форума: „Ние успяхме и вие ще успеете“ и приветства идеята възпитаници на ЮФ да споделят със студентите по право как са успели да изградят успешна кариера. Доц. Кирилов благодари на ректорското ръководство за подкрепата, както и на Алумни клуба на ЮФ, работил най-активно за организирането на събитието, като изрази увереност, че форумът ще предостави възможности и добри форми за взаимно полезно сътрудничество.

Доц. д-р Росен Кирилов

Упражнявайте достойно професията си. Форуми като днешния допринасят за изграждането ви като личности, поздрави колегите си председателят на Студентския съвет Ангел Стойков. Студентите от ЮФ не само участват в международни състезания по право, но са и победители в тях и прославят името на УНСС. Това е доказателство за успешната подготовка, която им дават техните преподаватели, посочи той.

Ангел Стойков

Няма да ви е лесно занапред, трябват ви много усилия, за да успеете, но от вас зависи докъде ще стигнете, обърна се към студентите зам.-председателят на ВАС Милка Панчева. Тя открои основните трудностите при професионална реализация в правната сфера в днешно време: огромната конкуренция и високите изисквания за работа в съдебната система и от страна на работодателите. Г-жа Панчева обърна внимание на огромната отговорност и предизвикателствата да бъдеш юрист, независимо дали си част от голяма компания или защитаваш казуси в съда. Работата на юриста е пряко свързана с реалния живот и рефлектира върху съдбите на хора и институции, затова тази професия изисква непрекъснато учене и усъвършенстване. Вярвам, че младите хора имат бъдеще в България, посочи зам.-председателят на ВАС.

Г-жа Милка Панчева

В Книгата за послания на Алумни клуба на завършилите ЮФ зам.-председателят на ВАС написа: „Днес, 16.04.2019 г., Ден на българската конституция и юриста, се радвам, че мога да бъда сред толкова млади, умни и ентусиазирани бъдещи юристи, в които вярвам, че достойно ще защитят професията и името на УНСС. Успех, млади хора!“.

По време на Седмицата на юриста студентите от ЮФ се срещнаха с възпитаници на ЮФ, бъдещи работодатели – водещи компании в различни сфери, както и компании, предоставящи юридически услуги или развиващи успешни юридически отдели, които ги запознаха с възможностите за кариерно развитие и стажове, както и със спецификата на своята дейност.

По време на форума

В Седмицата на юриста участваха Десислава Цветкова, адвокат в Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“, Софроний Иванов, юрисконсулт в Агенцията за събиране на вземанията, Силвия Димитрова, юрисконсулт в „Топлофикация София“ ЕАД, Цветолюба Васева, съдебен помощник във ВКС, Иван Иванов, разследващ полицай в 3 РУ на СДВР, Елена Андреева, младши прокурор в Софийската районна прокуратура, Десислава Димитрова, разследващ митнически инспектор, както и юристи от ОББ АД, 180 Degrees consulting Sofia, Forex Capital Markets LTD, Академика 2011 ЕАД,  Price water house Coopers (PwC), Агенцията по заетостта – Регионална служба по заетостта - София, Адвокатско дружество „Димитров и партньори“.

В Голямата конферентна зала

Галерия снимки от Седмица на юриста в УНСС ...