Френски правни дни

петък, 05 април 2019 14:23

УНСС беше домакин  на двудневна международна научна среща-дискусия „Френски правни дни“, организирана за първа година от Юридическия факултет с подкрепата на Френския институт в България. Огромният интерес към форума събра в Голямата конферентна зала много видни представители на правната наука от френски и български университети, Френския институт в България, посолството на Франция, Института за държавата и правото при БАН и др.

Доц. д-р Диана Маринова, зам.-декан на Юридическия факултет и научен секретар на катедра "Международно право и право на ЕС", благодари за оказаната подкрепа от Френския институт и посолството на Франция, като подчерта значимостта на трите тематични направления на форума: теория и история на правото, публично и частно право, проблеми на правораздаването. Във встъпителните си думи тя посочи символиката на българското и френското знаме, която отразява голямата идея на този международен научен проект – да се разшири сътрудничеството с повече университети. „В края на форума като университет, поставил началото, ще предадем флаговете на френските правни дни на Юридическия факултет на ПУ „П. Хилендарски“, от който има най-голям заявен интерес към научната проява и участват най-много юристи-франкофони“, каза доц. д-р Диана Маринова.

При откриването на форума (от ляво надясно): доц. д-р Диана Маринова, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, и доц. д.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, ръководител на катедра "Международно право и право на ЕС" и член на борда на Европейската асоциация на юридическите факултети (ELFA)

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев откри Френските правни дни, приветства гостите и благодари на Френския институт за подкрепата. Правото винаги е било иманентно присъщо на УНСС. При откриването на Свободния университет за политически и стопански науки, чийто приемник е УНСС, един от трите факултета е бил юридически, а днешният Юридически факултет се нарежда достойно сред своите академични събратя в страната благодарение на професионализма на неговите преподаватели и учени, каза проф. Статев. Ректорът посочи, че част от преподавателите в УНСС са били френски възпитаници, внесли в образованието и науката френски дух и аристократизъм, и са създали жива връзка, която се поддържа и днес от преподаватели от нашия университет, които обучават студенти във френски университети. Проф. Статев открои значението на форума за развитието на сътрудничеството в областта на правото между УНСС и френските университети.

Проф. Статев и доц. Маринова откриват форума
Ректорът приветства участниците и гостите

Доц. д.н. Живко Драганов заяви, че Френските правни дни поставят началото на традиционни дискусии, необходими в съвременните условия за поддържане на връзките и сътрудничеството между българските и френските университети. Той посочи, че в съвременния отворен свят комуникацията би могла да се развие в съвместни обучения и магистърски програми по право. Като член на борда на ELFA той отправи покана към представителите на българските и френските университети за организиране на съвместно лятно училище с подкрепата на Асоциацията. Доц. Драганов подчерта значимостта на форума за развитие на правната мисъл и обмена на идеи между български и френски юридически факултети.

Доц. д.н. Живко Драганов

От името на омбудсмана на Р България Мая Манолова организаторите и участниците във форума бяха поздравени от доц. д-р Диана Ковачева, преподавател в Юридическия факултет и зам.-омбудсман на Р България. Тя посочи, че форумът е начало на традиция от особена важност в днешния свят, в който отвореното сътрудничество е задължително, особено в сферата на правото. УНСС обогатява традицията на приемственост да се насърчават младите преподаватели, посочи тя.

Доц. д-р Диана Ковачева

Организаторите и участниците бяха поздравени и от проф. д-р Венцислав Стоянов, декан на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, който открои положителния принос на форума за развитието на правната наука и ползотворното сътрудничество между български и френски университети в областта на правото.

Проф. д-р Венцислав Стоянов

Първият съветник във френското посолство г-н Жил Курежлонг изказа благодарност на УНСС за съдействието за осъществяване на форума. Фактът, че толкова много български и френски учени са се събрали на едно място да дискутират важни правни теми, е свидетелство за бъдещо дълго и ползотворно взаимодействие и сътрудничество между българските и френските университети, каза г-н Курежлонг (на снимката долу).

В продължение на два дни в правните дискусии активно се включиха с доклади учени от правните факултети на водещи български и френски университети - УНСС, СУ „Св. Кл. Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, Института за държавата и правото при БАН, Университета Париж II Пантеон-Асас, Университета в Орлеан, Университета в Нант, Университета в Тур, Франция (на снимките долу).

В Голямата конферентна зала

Галерия снимки от Френски правни дни ...