Публична лекция на Чарлина Вичева, зам. генерален директор на Съвместния изследователски център към ЕК

вторник, 02 април 2019 9:56

„Отново в университета“ беше темата на публичната лекция на Чарлина Вичева, заместник генерален директор на Съвместния изследователски център (СИЦ) към Европейската комисия, която тя изнесе пред студенти и преподаватели от катедра „Национална и регионална сигурност“. Проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедрата, посочи, че темата е подходящо избрана, тъй като Вичева е възпитаничка на нашия университет и посещението й в УНСС може да се смята за завръщане, а не за гостуване. Контактите ни с нея започнаха във връзка с магистърската ни програма по ядрена сигурност на английски език, каза проф. Димитров.

Проф. Димитър Димитров

СИЦ е една от генералните дирекции на Европейската комисия, която се занимава с изследователска дейност, разполага с шест центъра в пет държави от ЕС. В нея работят 3000 души, половината от които са научни работници. Наши студенти, преподаватели и млади учени имат възможност за изследователска дейност в центъра, изтъкна проф. Димитров.

Вичева разказа за пътя си от студентската скамейка до ЕК и посочи, че само с упорит труд и много знания може да се постигне успех. СИЦ е единственото място в ЕК, където се прави наука, а тематичните области, в които работи, са икономика, финанси и пазари, териториално развитие, гражданска сигурност, образование, информационни системи и модели, природни ресурси и климатични промени и пр. Изследователите от Центъра имат 1400 публикации годишно, достъпът до които е свободен.

Чарлина Вичева

Знанието е сила, но то трябва да бъде структурирано. Ние сме едно зрънце в глобалното знание и трябва да дадем на политиците най-доброто, за да го приложат на практика, каза Вичева. СИЦ има повече от 1000 партньори, в т.ч. авторитетни научни организации и университети, ЕП, държавите-членки, отделни градове и др., работи по тригодишна докторска програма.

В зала „Тържествена“

Вичева съобщи, че студентите от нашия университет могат да се включат в лятно училище от 8 до 12 юли в италианския град Испра, организирано от СИЦ. То е посветено на темата за извеждането от експлоатация на ядрени блокове и съхранението на отпадъците от АЕЦ.Чарлина Вичева обсъди с ректора проф. д.ик.н. Стати Статев възможността за рамково споразумение между УНСС и СИЦ.

Ректорът проф. Стати Статев и Чарлина ВичеваГалерия снимки от Публична лекция на Чарлина Вичева, зам. генерален директор на Съвместния изследо ...