Кръгла маса „Бъдещето на медиацията – роля на технологиите за придобиване на практически умения“

четвъртък, 21 март 2019 9:59

Предизвикателствата при внедряването на новите технологии и обучението по медиация бяха обсъдени на заключителна кръгла маса на тема „Бъдещето на медиацията – роля на технологиите за придобиване на практическите умения“. Форумът е по проект за стратегическо партньорство Еразъм+ „Онлайн обучителна платформа по медиация“, в който УНСС участва заедно с Университета на Генуа (Италия), Университета „Turiba” (Латвия), Университета Грац (Австрия), Университета „Mykolas Romeris” (Литва) и Университета по икономика в Прага (Чехия). Представена беше и интерактивна онлайн платформа за обучение и практически симулации по медиация, залегнала в учебните планове на шестте висши училища.

Елиза Николова, председател на Професионалната асоциация на медиаторите в България, доц. д-р Гергана Боянова, зам.-декан на Юридическия факултет, доц. д.н. Живко Драганов, декан на ЮФ, и Юлия Раданова, адвокат и докторант в катедра „Частноправни науки“ на ЮФ (на снимката от ляво надясно)
В Малката конферентна зала

Доц. Драганов посочи, че проектът е постигнал много добри резултати в обучението по медиация, въпреки че у нас този начин за решаване на спорове все още е подценяван. Стратегическото партньорство на нашия университет с петте висши училища се е оказало изключително ползотворно и за обмен на практики в страните от ЕС.

УНСС се включи активно в проекта, особено в създаването на интерактивна платформа, на която онлайн да се обсъждат и решават казуси по медиация между колеги в шестте висши училища и се тренират практически умения чрез ролеви игри и симулации, отбеляза Юлия Раданова. На дигиталната платформа са качени материали за обучение на бъдещи медиатори, видеа, текстове и онлайн казуси за решаване от студенти и преподаватели на английски език, но ще има и българска версия, съобщи Раданова.       

По време на дискусията бе проиграна възможността за използване на платформата.

Юлия Раданова

Това, което сте създали, е уникално, постигнали сте изключително добри резултати в обучението, обърна се към колегите си доц. д-р Росен Кирилов, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, и им пожела успех при използването на платформата.

Доц. Росен Кирилов (вдясно)

За възможностите за онлайн решаване на частни спорове говори Елиза Николова. 

Галерия снимки от Кръгла маса „Бъдещето на медиацията – роля на технологиите за придобиване на пра ...