Публична лекция „Въведение в международното хуманитарно право – съвременни предизвикателства и перспективи“

сряда, 20 март 2019 14:22

„Въведение в международното хуманитарно право – съвременни предизвикателства и перспективи“ беше темата на публичната лекция, организирана от катедра „Международно право и право на ЕС“ на Юридическия факултет със съдействието на Българския червен кръст (БЧК). Събитието се проведе в рамките на меморандума за сътрудничество между УНСС и БЧК. Лекторите бяха представители на най-големите хуманитарни организации по света, а сред гостите бяха доц. д-р Диана Ковачева, зам.-омбудсман на Р България, Деница Баръмова, директор на дирекция „Български младежки червен кръст“, и Надежда Нанева и др.

Доц. д.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет и ръководител на катедрата-организатор открива събитието

Доц. Драганов изтъкна, че казусите, които разглежда Международното хуманитарно право (МХП), все повече се използват в нашето съвремие и младите хора активно се интересуват от проблематиката. Той подчерта, че сътрудничеството между УНСС и БЧК е от особена важност, тъй като осигурява нови възможности за стаж и професионална реализация на студентите.

Александра Василева (на снимката долу), експерт по международно сътрудничество и проекти в Българския младежки червен кръст, запозна студентите с хуманитарните организации в света, които използват в дейността си МХП: Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) и Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец. Тя се спря на историята, дейността, правната уредба и мисията на БЧК.

Гордана Миленкович, зам.-ръководител на делегацията на МКЧК в Белград, представи мисията на Международния комитет в Балканския регион, включваща дейности като осигуряване на защита и съдействие на цивилни граждани, икономическа сигурност и здравни грижи в кризисни ситуации  и др. (на снимката долу).

Във видеоконферентна връзка Джули Тененбаум, правен съветник и експерт по оръжия към делегацията на МКЧК в Париж, разгледа съвременните предизвикателства пред хората, които се занимават с хуманитарна дейност. Тя въведе студентите в МХП като система от правила, приложими по време на въоръжени конфликти с цел ограничаване на насилието и защита на цивилните граждани. Тененбаум се спря на основните принципи и приложението на МХП в съвременните условия, както и на възможностите за професионална реализация на студентите в хуманитарни организации по света.

В зала „Тържествена“

След лекцията се проведе дискусия по правни казуси, свързани с МХП.

Галерия снимки от Публична лекция „Въведение в международното хуманитарно право – съвременни преди ...