Публична лекция на еврокомисаря Мария Габриел на тема „Как да четем в интернет?“

събота, 16 март 2019 13:02

Публичната лекция на Мария Габриел, еврокомисар по цифрова икономика и общество, на тема „Как да четем в интернет?“ събра в Голямата конферентна зала ректори, преподаватели, студенти, представители на централната и местната власт.

Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община, Атанас Темелков, председател на Държавната агенция „Електронно управление“, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Мария Габриел, проф. д-р Любен Тотев, ректор на МГУ и председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България
Велина Белева, зам.-кмет на район "Студентски", и Димитър Дилчев, кмет на район "Студентски" (от ляво надясно)

Проф. Стати Статев посочи, че темата на лекцията е изключително важна в съвременните условия на усилено използване на интернет. Въпросът как четем в интернет, осмисляме ли какво да приемем като достоверна информация, различаваме ли фалшивите новини, позволяваме ли да останем дезинформирани, е от особено значение за бъдещото ни личностно и професионално развитие, каза ректорът (на снимката долу).

Ако не инвестираме в цифровите умения на хората, никога не бихме могли да достигнем очакваните резултати за цифровата трансформация. През последните четири години приоритет в работата на Европейската комисия е изграждането на единен цифров пазар, което изисква подготовка на висококвалифицирани кадри с цифрови умения, както и масова цифрова грамотност. Днес само 44 процента от европейските граждани имат основни цифрови умения, а след 2020 г. 90 процента от работните места ще изискват основни цифрови умения, отбеляза еврокомисарят. Тя припомни, че през юни 2018 г. е стартирала пилотен проект „Цифрова възможност“, който предвижда платени от ЕК стажове за до 6 хиляди студенти до края на 2020 г. Целта е да привлечем не само IT специалисти, искаме и студенти от други специалности, които да получат допълнителна възможност за реализация. До този момент са договорени над 1800 стажа. Европейската комисия разчита на университетите, защото те ще допринесат за създаване у младите хора на умения и навици за намаляване на рисковете от всякакъв характер в интернет, заяви Габриел.

По въпроса дали съвременната комуникационна инфраструктура е инструмент за информация или дезинформация еврокомисарят посочи, че по последни данни на ЕК 75% от младите хора между 15 и 24 години признават, че не отличават фалшивата от истинската новина и акцентира върху необходимостта от осигуряване на медийна грамотност, която ще помага на младите хора да направят своя информиран избор.

В Европа днес липсват 350 хиляди IT специалисти, а през 2020 г. те ще бъдат 500 хиляди. Затова Габриел предлага в рамките на следващия бюджет на ЕС да има нова програма – „Цифрова Европа“ - с бюджет от 9 млрд. евро за пет области: изкуствен интелект, киберсигурност, супер компютри, цифрови умения, дигитални иновационни хъбове.

Еврокомисарят обърна внимание и на киберсигурността и отбеляза важността на това да имаме рефлекса на киберхигиената. Киберсигурността е приоритет за ЕК и в рамките на една година изминахме сериозен път, отбеляза Габриел и припомни, че през септември м.г. тя и екипът й са направили първото законодателно предложение в областта на киберсигурността, което влиза в сила през май тази година. То предвижда киберагенция с постоянен мандат, с над 50 процента увеличение на бюджета и на човешкия ресурс, с оперативни задачи, възможност за държавите членки да поискат да установи уязвимостите и да даде помощ, както и за първи път европейска рамка за сертифициране на продукти и услуги.

От името на студентската общност Ангел Стойков (на снимката долу) благодари на еврокомисаря за полезната информация и посочи, че фалшивите новини и дезинформацията трябва да бъдат водеща тема в днешно време, за да не се превръщат в инструмент за манипулация в интернет пространството.

Студентите участваха в дискусията по темата на лекцията и зададоха много въпроси, свързани с киберсигурността, свободата на словото, цифровизацията и медийната грамотност в малките населени места и др. (на снимките долу)

Ректорът връчи на Мария Габриел сертификат в знак на благодарност за лекцията

Галерия снимки от Публична лекция на еврокомисаря Мария Габриел  на тема „Как да четем в интернет? ...