Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД

сряда, 27 февруари 2019 16:08

Провеждане в УНСС на обучения за повишаване на професионалната квалификация на служителите на „ДСК Транс Секюрити“ в областта на икономическата, управленската и правната им подготовка в охранителната дейност; подготовка и изпълнение на съвместни проекти, конференции, публични лекции и др.; информиране на студентите от УНСС чрез катедра „Национална и регионална сигурност“ за провеждани стажове и публични дейности от „ДСК Транс Секюрити“. Това предвижда рамковият договор за сътрудничество между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и изпълнителния директор на дружеството г-н Светлин Бонев (на снимката долу).

В документа е записано също, че двете страни ще си сътрудничат чрез взаимно информиране и публикации за дейности и за по-важни учебни, бизнес и други събития. Представители на „ДСК Транс Секюрити“ ще участват в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции и други прояви в областта на охранителната дейност и законодателството в условията на членство в ЕС, организирани от УНСС, а преподаватели и други представители на нашия университет ще участват в експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от „ДСК Транс Секюрити“.

На подписването на рамковия договор присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“, и гл. ас. д-р Петкан Илиев, оперативен координатор по реализацията на рамковия договор от страна на УНСС (на снимката долу).

Галерия снимки от Рамков договор за сътрудничество 	между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД ...