Система за двуфакторна идентификация в учебни занятия, регистрирана като полезен модел, беше представена пред ректорското ръководство

понеделник, 25 февруари 2019 14:01

Студентка и двама преподаватели представиха пред ректорското ръководство своя проект „Система за двуфакторна идентификация в учебни занятия“, получил малък патент и регистриран като полезен модел от Патентното ведомство на Република България.

По време на срещата

Ръководител на проекта е доц. д-р Любен Боянов, преподавател в катедра „Информационни технологии и комуникации“. В него участват Катина Кьорева, магистър по бизнес информатика и комуникации, и д-р Венко Андонов, хоноруван преподавател в катедра „Информационни технологии и комуникации“ и главен експерт в дирекция "Информационни технологии" (на снимка долу отдясно на ляво).

Радвам се, че преподаватели и студенти работят заедно, изтъкна ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев. Той поздрави участниците в проекта и посочи, че трябва да се върви непрекъснато към дигитализация на процесите.

Ректорът проф. Стати Статев

Идеята, която се дискутира отдавна, е колективна. Породена е от случаи, в които студенти се явяват на изпит под друга самоличност. Направихме модел с модерни средства като лицево разпознаване с участието на изкуствен интелект. Това се реализира в дипломната работа на Катина Кьорева. Моделът вече е тестван. Колективът работи много добре. Най-важното е участието на студентка в него, посочи доц. Боянов.

Доц. д-р Любен Боянов
Ректорското ръководство със създателите на проекта и проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“

Проектът, регистриран под номер 3082 U1 към Патентното ведомство на Република България, се състои от пет модула: „Сървър с база от данни“, „Електронно устройство“, „Компютър“, „Камера“ и „Електронно четящо устройство“. Системата е предназначена за осигуряването на по-високо ниво на сигурност и автентикация в процеса на електронизирано обучение. Автентикацията с електронни карти в учебния процес, вместо с хартиени бележници или книжки, предлага огромни възможности и удобства – бързи справки от страна на обучаемите в съответните електронни информационни системи, бързо регистриране по време на часове и изпити, без да има възможност за използване на чужда електронна карта. Възможностите за двуфакторна идентификация с лицево разпознаване увеличават нивото на сигурност.

Галерия снимки от Система за двуфакторна идентификация в учебни занятия, регистрирана като полезен ...