Ректорът посети двадесетия юбилеен панаир на НТБГ

петък, 22 февруари 2019 15:16

Бъдете здрави, успешни, амбициозни, напористи и последователни в усвояването на нови знания и умения. Очакваме Ви в УНСС като членове на нашето голямо и влиятелно академично семейство. Бъдете любознателни, ученолюбиви, усмихнати и уверени в своите сили и възможности. Учете упорито, защото така инвестирате в своето бъдеще. С тези думи ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев се обърна към участниците в двадесетия юбилеен панаир по проект „Интегративно практическо обучение“, посветен на 106-годишнината на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ), които нарече „бъдещи студенти в УНСС“ (на снимката долу).

Проф. Статев припомни думите на д-р Иван Грозев, председател на Търговско-индустриалната камара, при започването на учебните занятия в НТБГ на 25 февруари 1913 г.: „Вашето щастие и бъдеще се намират изключително във вашите ръце, в пълното използване на вашите способности, енергия, инициатива и предприемчивост. Вие сте ковачи на вашата съдба“ и пожела на учениците: Бъдете ковачи на Вашата съдба! Сигурен съм, че ще успеете!

При откриването на панаира в Интер Експо център. Вдясно от ректора проф. Стати Статев: доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ

Ректорът поздрави г-жа Емилия Иванова, директор на НТБГ и член на Координационния съвет на АИУБ, учениците, учителите и възпитаниците на НТБГ със 106-годишнината от създаването на гимназията:

„Вашата гимназия – най-голямото училище в България, е авторитетна образователна институция, в която учат едни от най-добрите български ученици. През изминалите 106 години тя остана вярна на своите традиции и на изконните образователни ценности, а днес уверено гледа в бъдещето. Затова не е случаен фактът, че хиляди нейни възпитаници са неделима част от националния ни елит, а много от тях и випускници на нашия университет.

Отношенията между УНСС и НТБГ са прекрасен пример за изключително добро сътрудничество между елитен университет и елитна гимназия, между най-големия български университет и най-голямото българско училище, образец за връзката между средното и висшето образование.

Благодаря Ви най-сърдечно за почтеното, професионално, институционално и колегиално партньорство, за активната Ви дейност в Асоциацията на икономическите училища в България, сред чиито основатели е НТБГ.

От сърце и душа на целия колектив на НТБГ здраве, късмет, оптимизъм, още повече успехи, нови идеи и кураж. 

На добър час!“

Проф. Статев връчва на г-жа Иванова кристален куб с вградена в него реплика на паметника на проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС

Проф. Статев, доц. Славова, доц. Ралева и проф. Фесчиян разгледаха щандовете и разговаряха с учениците, които през тази година се представят на панаира с 56 учебно-тренировъчни фирми (на снимките долу).

НТБГ е най-голямото училище в страната, в което се обучават повече от 1250 ученици в 45 паралелки. Голяма част от възпитаниците на гимназията са студенти и випускници на УНСС.

Галерия снимки от Ректорът посети двадесетия юбилеен панаир на НТБГ ...