Връзката висше образование – практика обсъдиха ректорът проф. Стати Статев и вицепремиерът Марияна Николова

понеделник, 18 февруари 2019 15:45

Осигуряването на висококвалифицирани кадри за нуждите на бизнеса и държавния сектор обсъдиха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и вицепремиерът по икономическата и демографската политика г-жа Марияна Николова.

Ректорът проф. Статев и вицепремиерът Николова

Акценти в разговора бяха и ключовата роля на висшите училища, в частност на УНСС, за справяне с недостига на кадри в различни области на социално-икономическия живот, развитието на сътрудничеството между нашия университет и държавните институции и др.

Ректорът покани вицепремиера да изнесе публична лекция в УНСС.

Галерия снимки от Връзката висше образование – практика обсъдиха  ректорът проф. Стати Статев и ви ...