Второ споразумение за сътрудничество между УНСС и МААЕ

петък, 15 февруари 2019 15:18

Второ споразумение за практическо сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) подписаха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и г-н Раджа Аднан, и.д. заместник-генерален директор на МААЕ, на 15 февруари т.г. в седалището на Агенцията във Виена (на снимките долу).

На церемонията присъства постоянният представител на Република България в ООН и ОССЕ във Виена посланик доц. д-р Светослав Спасов (вляво на снимката долу).

Споразумението е плод на петгодишно успешно сътрудничество, въз основа на което МААЕ ще продължи да съдейства на УНСС в реализацията на магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността" със специализация „Ядрена сигурност“. Благодарение на споразумението в нашия университет ще продължат да се обучават експерти и студенти от развиващите се страни (Африка и Азия), специализиращи в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели.  

С подписването на документа се подновява за срок от три години ангажиментът на УНСС и МААЕ да работят съвместно в сферата на образованието и развитието на човешкия капитал в областта на  ядрената сигурност.

Повече за магистърската програма: тук

Галерия снимки от Второ споразумение за сътрудничество между УНСС и МААЕ ...