Годишна научна сесия на УНСС - 2018

четвъртък, 13 декември 2018 16:44

Постиженията в научноизследователската дейност бяха представени на Единадесетата годишна научна сесия на УНСС – 2018 в Голямата конферентна зала.

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев откриват сесията. Вляво: доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение

Сега университетската научна общност работи по 100 проекта,  по-голямата част от които са финансирани от държавната целева субсидия за НИД. Редица проекти са по оперативните програми на ЕС, има международни проекти по други програми и по Фонд „Научни изследвания“, посочи зам.-ректорът проф. д-р Валентин Гоев.

Добрата новина е, че имаме 250 публикации, индексирани в Scopus. До 2012 г. те бяха 50, останалите 200 са след тази година, като през последните две години те са рекордни. За миналата година коефициентът ни е 3.84, т.е. близо два пъти над необходимото, за да получим държавната субсидия за наука, каза проф. Гоев.

Ректорът проф. Статев напомни девиза на предшественика на УНСС - Свободния университет за политически и стопански науки - „Все напред към усъвършенстване“, и подчерта, че това е посланието на първостроителите за вечна неудовлетвореност, която продължава да е стимул и предизвикателство за изследователската общност. Според него проектите, представени на Единадесетата годишна научна сесия, показват непрекъснато нарастващия потенциал на нашите учени, тяхната способност да разработват теми, насочени към бъдещето, и потвърждават думите на тазгодишните нобелови лауреати по икономика – американските професори Уилям Нордхаус и Пол Ромър: „важни са дългосрочната перспектива и идеите“.

Радостен е фактът, че с всяка изминала година в проектите се включват все повече млади учени, докторанти и студенти, което е гаранция за приемствеността между поколенията изследователи, посочи ректорът. Той подчерта, че УНСС има голям научен потенциал, но е необходимо той да стане известен в публичното пространство. Ние сме университет, а в университета се цени науката. Това е първото. След това идват докторантите, които са най-висшите посланици на университета, после са магистрите. Числата, които представи проф. Гоев, са показателни. Мисля, че се движим в правилната посока, но е необходима по-голяма инициативност на нашите учени, каза ректорът.   

В Голямата конферентна зала

На сесията бяха представени проекти в областта на макроикономиката, финансите и счетоводството, управлението, информатиката, енергетиката, туризма, правото, както и в сферата на обучението с цел повишаване на неговото качество и приближаването му до практиката.

Галерия снимки от Годишна научна сесия на УНСС - 2018 ...