УНСС разширява академичното си сътрудничество с руски университети

вторник, 11 декември 2018 10:35

Споразумение за академичен обмен и меморандум за разбирателство между Университета за национално и световно стопанство и Финансовия университет при правителството на Руската федерация – Москва, подписаха ректорите на двете академични институции проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. д.ик.н. Михаил Ескиндаров на 28 ноември т.г. (на снимките и видеоклипа долу).

Документите предвиждат съвместни научни изследвания, взаимни визити на професорско-преподавателския състав (лектори) с цел преподаване, повишаване на квалификацията и обмен на научноизследователски опит, участие в научни конференции, симпозиуми и семинари, организирани от двата университета, обмяна на опит и информация по образователни програми, методология на преподаването и подходи, прилагани в образователния процес, подготовка и публикуване на съвместни научни публикации, подкрепа на академичния и културен обмен на студенти и др.

Ректорът проф. Статев изнесе доклад на тема „Взаимодействие между финансовото и стопанското развитие“ на конференцията “How to Grow Fast: the Foreign Experience of Economic Breakthroughs“, която се проведе в рамките на Петия международен форум на Финансовия университет „How to Break into the Top Five of the Leading World Economies?“ (на снимката долу).

По време на визитата си в Москва ректорът проф. Статев се срещна и с представители на академичното ръководство на Московския институт по международни отношения (МГИМО). Обсъдени бяха възможностите за задълбочаване и разширяване на многогодишното сътрудничество между УНСС и МГИМО, откриване на съвместни магистърски програми и издаване на двойни дипломи,  развитие на академичния обмен, съвместни публикации на изследователи от двете академични институции в научни списания, партньорство в рамките на програмата „Еразъм+“ и др.

По време на срещата в МГИМО

Ректорът предложи през май 2019 г. УНСС да бъде съорганизатор на конференция в МГИМО, посветена на 140 години от установяването на дипломатически отношения между България и Русия, като по време на форума, който ще се предава онлайн в интернет, се осъществи телемост между двата университета.

По време на срещата беше постигната договореност да се актуализира споразумението между УНСС и МГИМО като се набележат конкретни съвместни активности, в т.ч. разширяване на обмена на студенти.

Доц. д-р Владимир Морозов, зам.-ректор на МГИМО, проф. Стати Статев, ректор на УНСС,  Н.Пр. Атанас Кръстин, посланик на Р България в Руската федерация, Радослав Илиев, председател на Института за социални изследвания и развитие на културни структури, студент в УНСС, трети курс, „Право“, д-р Егор Андреев, ръководител на международното сътрудничество на МГИМО (от ляво надясно)
Проф. Стати Статев и Н.Пр. Атанас Кръстин обсъдиха възможностите за стаж на студенти от УНСС в българското посолство в Москва

Проф. Статев разговаря с представители на академичното ръководство на Санктпетербургския държавен икономически университет (СПДИУ) за конкретни параметри на партньорство между двата университета.

По време на разговорите в СПДИУ – вляво: ген. д-р Ангел Антонов, генерален консул на Р България в Санкт Петербург, ректорът на УНСС проф. Стати Статев, вдясно: д-р Дмитрий Василенко, зам.- ректор по международното сътрудничество на СПДИУ, и проф. д.ик.н. Елена Горбашко, зам.-ректор по научната работа на СПДИУ

Ректорът предаде регалите за почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ (почетен знак и свитък на старобългарски и латински език) на проф. д.ик.н. Леонид Тарасевич, президент на университета (вече покойник), с което той беше удостоен през 2007 г. от Академичния съвет на УНСС. (Тогава проф. Тарасевич нямаше възможност да ги получи поради лично заболяване.)

В Генералното консулство на България в Санкт Петербург ректорът се срещна с български студенти, които се обучават в различни университети в града. Пред тях той представи УНСС - най-стария, най-големия и най-авторитетния бизнес  университет в България и Югоизточна Европа, който през 2020 г. ще отбележи 100 години от създаването си (на снимката долу).

Ректорът запозна студентите с възможностите за обучение в 108-те магистърски и 38-те докторски програми на УНСС и отговори на многобройните им въпроси. На срещата присъстваха ген. д-р Ангел Антонов и Илиян Сарандалиев, председател на българската студентска общност в Руската федерация.

Галерия снимки от УНСС разширява академичното си сътрудничество с руски университети ...