Академия „Антикорупция": публична лекция „Противодействие на корупцията и защита правата на човека“

понеделник, 10 декември 2018 17:07

Публичната лекция „Противодействие на корупцията и защита на правата на човека“ на омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова е поредната лекция в рамките на академия „Антикорупция“. Идеята за академията възникна преди половин година, когато бе създадена Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), с която УНСС има сериозно взаимодействие. Нашият университет разработи и магистърска програма по антикорупция, която започна успешно тази есен, посочи ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев преди началото на лекцията.

През лятото лектор на академията беше председателят на КПКОНПИ г-н Пламен Георгиев. Спонтанно възникна идеята да се привлекат и други партньори, на която откликна г-жа Мая Манолова, възпитаник на нашия университет, защото се оказа, че темата „Антикорупция“ има и друго измерение – защита на правата на човека. Привлечен беше и председателят на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в Народното събрание г-н Борис Ячев. През ноември четирите институции: УНСС, омбудсманът на Р България и председателите на двете комисии, подписахме меморандум за създаването на академията, каза ректорът и съобщи, че следващата публична лекция - на г-н Борис Ячев - ще бъде през февруари 2019 г.

Чест е за мен да съм гост на академията „Антикорупция“. Срещата ни е знакова – 10 декември е Световен ден на защита правата на човека, на 9 декември чествахме Международния ден за борба с корупцията. Съвпадението на двете дати ме изправя пред предизвикателството да направя връзка между противодействието на корупцията и човешките права. Да живееш в свободна от корупция среда е човешко право от нов порядък, то е от категорията на т.нар. граждански права, заедно с правото на добро управление, чиста околна среда и пр. Според съвременните схващания корупцията застрашава всички човешки права, а не само социалните и икономическите права. Омбудсманът не може да остане безразличен към актуалността на днешния ден, защото е посредник между гражданите и институциите, заяви г-жа  Манолова.

Г-жа Мая Манолова и проф. д.ик.н. Стати Статев

Борбата с подкупността не бива да се свежда само до преследване и наказване за корупционно поведение и престъпления. За да има ефективна борба с корупцията, е необходима цялостна антикорупционна държавна политика. В нейната сърцевина стои устойчивата антикорупционна институционална среда. Това означава публични, прозрачни и отчетни държавни институции, които стриктно да спазват принципите и стандартите за добро управление, и тук е ролята на омбудсмана – да се застъпва за правата на гражданите, коментира г-жа Манолова.   

В Голямата конферентна зала

Общественият защитник представи данни за 2017 г. на „Прозрачност без граници“ за възприятието на бизнеса за корупцията. България държи устойчиво последното място сред държавите от ЕС с индекс от 43 пункта. Притеснително е, че доскоро тази позиция се държеше от 4 страни - Румъния, Италия, Гърция и България, но трите са успели да се откъснат от срамната позиция. Това подронва авторитета на страната ни пред европейските и другите ни партньори. По-фатално е усещането на българските граждани и бизнеса за нивото на корупция. Световният икономически форум направи свое изследване за периода 2017 - 2018 г., от което става ясно, че корупцията спира чуждите компании да правят инвестиции, посочи омбудсманът.

Г-жа Манолова изтъкна и ролята на специалните разузнавателни средства (СРС), които се използват при доказване на корупционни практики. Според нея е необходим ефективен съдебен контрол, за да не бъдат застрашени правата на обикновените хора.

Г-жа Мая Манолова получи от ректора проф. Статев сертификат в знак на благодарност за лекцията

Галерия снимки от Академия „Антикорупция": публична лекция „Противодействие на корупцията и защита ...