Публична лекция-дискусия „Сливания и придобивания – консултиране и структуриране на сделките: поглед отвътре“

Лекция-дискусия с участието на г-н Мартин Паев, изпълнителен директор на „Сортис Инвест“, се проведе в Малката конферентна зала.

Компания „Сортис Инвест“ е специализирана в областта на инвестиционното и кредитното консултиране – при осъществяване на сливания и придобивания (M&A), управлението на портфолио от активи, структурирането и управлението на инвестиционни фондове и проектни дружества.

В Малка конферентна зала

Г-н Паев има значим опит в областта на инвестиционното банкиране, сливанията и придобиванията и управлението на активи, придобит в ING Barings – Франкфурт на Майн, ЕТЕВА (инвестиционна банка от Групата на Националната банка на  Гърция), Балканска консултантска компания. Завършил образованието си в България, г-н Паев специализира в Холандия и Германия, придобива CFA сертификат и е бил член на Борда на Българска CFA асоциация.

Г-н Мартин Паев

Посещението на екипа на „Сортис“ в УНСС, координирано от гл.ас. д-р Цветомир Цанов от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ беше проведено със студенти от четвърти курс от специалността „МИО – с преподаване на английски език“, в рамките на курса по Международен финансов мениджмънт.

В своята лекция г-н Паев представи специфики и актуална динамика на M&A, участието на финансовите посредници в процеса, ролята на консултантите по сделките, основни етапи и индикативни срокове при осъществяване на сливания и придобивания. Лекторът се спря на характерни особености в работата при подготовка на трансакциите, оценяване на компанията, подкрепа в процеса на набиране на финансиране, на етап преговори и финализиране на сделките.

Ролята на консултанта беше представена от позициите на купувача и продавача, с оглед осигуряване на точно таргетиран подход към всяка от страните, постигане на най-добра цена, структуриране на трансакциите при оптимално алокиране на ресурси. Лекторът посочи ключовите стъпки, предпоставка за успешно финализиране на M&A сделките като провеждането на дю дилиджънс, подготовка на оферта, внимателна преценка на договорно-обвързващи финансови клаузи и оценка на синергии. Представени бяха и наскоро финализирани сделки по придобиване на компании с посредничеството на „Сортис“.

 Гл.ас. д-р Цветомир Цанов, г-н Мартин Паев и г-н Стефан Атанасов (от ляво надясно)

Един от акцентите в презентацията на г-н Паев бяха възможностите за професионална реализация и кариерно развитие в сферата на инвестиционното банкиране. Студентите проявиха интерес към възможностите за стаж и спецификите на работата, както и към очакванията за професионалната подготовка и притежаваните умения. В тази връзка своя опит сподели Стефан Атанасов, възпитаник на специалност „МИО“, понастоящем финансов анализатор в „Сортис Инвест“.

Галерия снимки от Публична лекция-дискусия „Сливания и придобивания – консултиране и структуриране ...