Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство за средношколци

Заключителният етап на  XX Национален конкурс по счетоводство за средношколци се проведе на 1 декември т.г. в Голямата конферентна зала.

Участниците в конкурса с проф. д-р Снежана Башева, проф. д-р Даниела Фесчиян и доц. д-р Атанаска Филипова

Националният конкурс се организира съвместно от УНСС, Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), Обединената редакция за книги и периодика „Мисъл“ и Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС).

До заключителния етап бяха допуснати 46 средношколци от стотиците кандидати от средните училища-членове на АИУБ и от други училища извън нейната структура.

Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", откри Националния конкурс и представи участниците в него. Тя благодари на учителите на средношколците за добрата подготовка и високите резултати на техните възпитаници и подчерта, че само по себе си класирането до заключителния етап на конкурса е своеобразен успех за състезателите.

Доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, г-жа Аладжемова от Обединената редакция за книги и периодика „Мисъл“ (от ляво надясно) 

Проф. д-р Снежана Башева поздрави средношколците и изрази увереност в успешното им представяне и класирането им за студенти във Финансово-счетоводния факултет (на снимката долу)

Доц. д-р Александър Вълков приветства състезателите от името на ректорското ръководство. Голям кураж и ентусиазъм са необходими, за да участвате в  този престижен форум, подчерта той (на снимката долу).

В продължение на три астрономически часа средношколците решаваха счетоводни казуси.

Състезателите
Проф. д-р Даниела Фесчиян закри заключителния етап на Националния конкурс по счетоводство

На първите пет места са класирани 24 ученици. Според регламента на всичките се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” за учебната 2019/2020 г.

Победителите в конкурса

Галерия снимки от Заключителен етап на Националния конкурс  по счетоводство за средношколци ...