Четиринадесета международна научна конференция на младите учени

понеделник, 26 ноември 2018 11:05

„Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят“ беше темата на четиринадесетата международна научна конференция на младите учени, която се проведе под патронажа  на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. Форумът беше организиран от Финансово-счетоводния факултет в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Университета на Болоня, Италия, Университета на Сплит, Република Хърватска, Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна, Луцкия национален технически университет, Украйна, Лодзкия технологичен университет, Полша, Университета в Риека, Република Хърватия и Икономическия университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Скопие, Македония.

При откриването на форума (отдясно на ляво): проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Никола Янкуловски, ректор на Университета „Св. св. Кирил и Методий“ – Скопие, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по НИД, доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Организационния комитет, доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ, гл. ас д-р Радостин Вазов, ВУЗФ

Удоволствие за мен е да ви поздравя за 14-тото издание на този форум, към който ръководството на университета се отнася винаги с голямо уважение. С ясното съзнание сме, че младите учени са бъдещето на науката и се стремим да ги стимулираме постоянно. Науката не е най-лесното нещо, но ако го правиш с желание и имаш потенциал, нещата стават интересни и приятни, заяви проф. д-р Валентин Гоев. Впечатлен съм от големия брой участници - повече от 80 от различни държави. Бъдете убедени, че тази конференция ще има още много издания, каза проф. Гоев.

Проф. Валентин Гоев (в средата)

Идеята за форума се роди преди 14 години. Беше прекрасна идея, която започна с недоверие, но днес е един прекрасен форум за младите учени, заяви доц. д-р Григорий Вазов. Той предложи през 2019 г., по повод 15-тата годишнина, да се въведат промени във формата на научната конференция и тя да стане място за много нови професионални контакти. УНСС има капацитет и може да направи това, каза доц. Вазов.

Доц. Григорий Вазов (вляво)

Участниците поздрави и проф. д-р Никола Янкуловски, който благодари за поканата и привилегията да участва в конференцията. Форуми като този помагат за развитието на новите идеи. Сигурен съм, че по време на днешната конференция също ще се родят прекрасни идеи, каза той.

Проф. д-р Никола Янкуловски

Тази научна проява се превърна от конференция, която беше в рамките на факултета, в традиционен и значим университетски форум, посочи доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Организационния комитет на форума. Това беше първата по рода си конференция, посветена на младите учени, с цел те да се обединят, запознаят и споделят своите виждания. Горда съм, че първите участници израснаха и в научноизследователското поприще, и в икономическата практика, каза доц. Трифонова и изтъкна, че тази година конференцията се провежда с подкрепата на седем международни партньори.

Доц. Силвия Трифонова

Доц. Трифонова завърши с думите на първия ректор и основател на нашия университет проф. Стефан Бобчев: „Въоръжени със знанията, които спечелихте в нашата среда чрез грижите на вашите преподаватели и чрез усилията на самообразованието си, вървете непоколебимо напред и винаги по пътя на самоусъвършенстването си. На която обаче работа и да се посветите, имайте предвид интересите на България преди и над всичко“.

Конференцията се проведе в тематичните секции: „Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване“; „Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол“; „ Изследвания и наука, изследователска и развойна дейност, връзка „наука-бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти“; „Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб“.

По време на форума

Галерия снимки от Четиринадесета международна научна конференция на младите учени ...