Международна научна конференция „Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система“

четвъртък, 22 ноември 2018 16:34

Международната научна конференция „Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система“, която се организира за втори път от Юридическия факултет (ЮФ) и Алумни клуба на завършилите ЮФ, включва широк кръг представители на всички научни среди в страната и чужбина, които се занимават с въпросите на международното право. С тези думи доц. д.н. Живко Драганов, декан на ЮФ, приветства участниците и гостите на форума. Той благодари на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев за подкрепата, благодарение на която Юридическият факултет се развива успешно през последните години, и подчерта, че подходът на ръководството на университета да търси връзката между икономиката и правото дава плодотворни резултати.

Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д.н. Живко Драганов, доц. д-р Диана Маринова, зам.-декан на ЮФ (отдясно наляво)
Проф. Статев и доц. Драганов откриват форума

Убеден съм, че УНСС като най-големия бизнес университет в България и в Югоизточна Европа, в който учат 22 000 студенти, трябва да има авторитетен Юридически факултет. Затова съм подкрепял неговото развитие като зам.-ректор,  продължавам да го правя и сега като ректор. Факултетът вече има близо 40 преподаватели, а наскоро беше открита и катедра „Международно право и право на ЕС“, за да се обхванат всички правни области, посочи проф. Статев.

Проф. д.ик.н. Стати Статев

Ректорът подчерта, че конвергенцията между българското право и правото на ЕС е изключително важна тематика за дискусия и от макроикономическа гледна точка и трябва да се обърне внимание не само на трансформирането на европейското към българското право, но да се помисли и за обратната връзка – дали българското право няма какво да внесе в европейското. В тази връзка той предложи сборник с резултатите от форума да бъде издаден и предоставен на всички заинтересовани институции, които биха могли да почерпят идеи и да приложат научните знания в юридическата практика.

Приветствие към участниците в конференцията от името на ръководството на БТПП отправи нейният главен секретар г-н Васил Тодоров, който поздрави Юридическия факултет за амбициозната инициатива и изрази удовлетворение от ползотворното сътрудничество между УНСС и БТПП. Той посочи, че дейността, ежедневната работа и делата, които разглежда Арбитражният съд на БТПП, както и бизнес форумите с международно участие са пряко свързани с тематиката на конференцията и затова подкрепя идеята за издаване на сборник, както и на научни изследвания, които БТПП може да разпространи сред заинтересованите институции чрез своите информационни канали.

Г-н Васил Тодоров

Форумът е ярко доказателство за значението и взаимодействието между международното и българското право в динамично променящата се среда и глобалните процеси, в които единствено правният ракурс може да даде насока за правилно развитие, заяви в приветствието си проф. д-р Ирена Илиева, директор на Института за държавата и правото при БАН. Тя поздрави организаторите за избора на актуална тематика и изрази убеденост, че конференцията ще даде възможност на учени и докторанти да изградят платформа за синергия между българското право и правото на ЕС. Проф. Илиева също подкрепи идеята за издаване на сборник, който да се предостави на заинтересованите институции.

Проф. д-р Ирена Илиева

В трите тематични направления - проблеми и перспективи на международното право; въздействие на международното право върху българската правна система; въздействие на правото на ЕС върху българската правна система - бяха представени доклади на представители на академичната общност от България, Русия, Украйна, Белгия, Албания, Кипър и др.

По време на форума

Галерия снимки от Международна научна конференция „Въздействие на международното право и правото н ...