Академия „Антикорупция“: публична лекция „Специализираните съдилища в България и ролята им в борбата с корупцията“

вторник, 20 ноември 2018 9:44

Съдия Георги Ушев ръководи съда, в който се разглеждат делата, свързани с организираната престъпност и корупцията по високите етажи на властта. Към тези дела обществото е изключително чувствително и вие, студентите, ще имате възможност да чуете лекцията на съдия Ушев и да зададете въпросите си към него. С тези думи доц. д-р Георги Петрунов, научен секретар на Академия „Антикорупция“ и преподавател от катедра „Икономическа социология“, представи съдия Георги Ушев, председател на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), и откри неговата публична лекция „Специализираните съдилища в България и ролята им в борбата с корупцията“.

Гл. ас. д-р Ивелина Петкова, преподавател в катедра „Финансов контрол“, г-н Трифон Трифонов от КПКОНПИ, съдия Георги Ушев, доц. д-р Георги Петрунов, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална и национална сигурност“ (от ляво надясно)

Удоволствие е за мен и се радвам на възможността да ви запозная с работата на специализираните съдилища, защото вие сте много ценна аудитория, обърна се към студентите съдия Ушев и обясни какво представляват специализираните наказателни съдилища, защо са създадени и какъв е предметът на делата, които разглеждат.

Съдия Георги Ушев (в средата)

Специализираните наказателни съдилища бяха създадени по инициатива на Европейската комисия с промени в нашия Закон за съдебната власт и стартираха през 2012 г. Първоначалният замисъл беше да се обхванат само престъпленията, извършени от организирани престъпни групи. През 2016 г. към работата на съда се присъединиха и делата за тероризъм. Година по-късно се добавиха и делата за корупция по високите етажи на властта - депутати, членове на Министерския съвет, кметове, председатели на държавни агенции и комисии, съдии, прокурори и пр., каза съдия Ушев.

Като първа инстанция по тези дела правораздава Специализираният наказателен съд, втората инстанция е АСНС, третата – Върховният касационен съд. Към тях има специализирани прокуратури. Тъй като в нашата наказателна доктрина липсва определение за корупция, България се съобрази с Европейската гражданска конвенция за корупцията, която е в сила за нашата страна от 2003 г., посочи съдия Ушев.

В Голямата конферентна зала

Необходимостта от специализираните наказателни съдилища лекторът аргументира със затлачването на делата от претрупаните с работа обикновени съдилища. Съществено преимущество на спецсъдилищата е, че съдиите се специализират в определена област, заяви съдия Ушев. Според него обществото може да се пречисти от корупцията чрез съдебната система. Дълго време много сили работят за статуквото. Нещата започнаха бавно да се променят, след като България стана член на Европейския съюз.

Студентите попитаха защо българската законодателна система е твърде либерална към някои престъпления, защо няма ефективно осъдени за корупция лица, заемащи висши властови позиции, защо не се осигуряват средства за охрана на свидетелите вместо да бъдат пазени определени политици и др.

Проф. Димитър Димитров връчи на съдия Георги Ушев сертификат от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев в знак на благодарност за лекцията

 

Галерия снимки от Академия „Антикорупция“: публична лекция „Специализираните съдилища в България и ...