Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“

понеделник, 19 ноември 2018 14:58

Международната научна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“, организирана съвместно от катедра „Икономикс“ и Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, се провежда за четвърта поредна година. Целта е да се разгледат най-важните икономически проблеми и да се обогатят научните анализи. Това заяви доц. д-р Вера Пиримова при откриването на тридневния форум, посветен на 70-годишния юбилей на катедра „Икономикс“, и изрази увереност в ползотворния обмен на идеи и убеденост в намирането на решения по дискутираните теми.

Доц. д-р Теодор Седларски, декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“,  доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор и зам.-ръководител на катедра „Икономикс", доц. д-р Елиза Стефанова, зам.-ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор и ръководител на катедра „Икономикс“, доц д-р Вера Пиримова, преподавател в катедра „Икономикс“, доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор, проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет (от ляво надясно)
Доц. д-р Вера Пиримова

Трябва да сме горди, че партньорството между УНСС и СУ се разви много бързо и създаде благотворна среда за взаимодействие между двете структури, изтъкна проф. д.ик.н. Стати Статев. Той подчерта, че форумът вече се превръща в традиция, а следващото му пето издание ще бъде посветено на 100-годишнината на нашия университет. Това сътрудничество трябва да продължи да се обогатява и разширява, да се привлекат млади учени и изследователи, институции като БАН, икономическите и техническите университети, а конференцията да се утвърди като авторитетен форум на българската икономическа наука. Поздравявам участниците в конференцията и приемам присъствието им като уважение към катедра „Икономикс, заяви проф. Статев.

Проф. Статев и доц. Стефанова откриват конференцията

Доц. д-р Елиза Стефанова поздрави катедра „Икономикс“ от името на ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ проф. д.ф.н Атанас Герджиков и изрази удовлетворение от организирането на конференцията, която показва, че академичната общност е единно цяло. Тя изтъкна, че СУ се учи от добрата практика на УНСС в организирането на такъв вид форуми и подкрепи идеята на проф. Статев младите хора да бъдат привлечени за участие, защото ще дадат нови идеи за справяне със съвременните икономически предизвикателства.

По време на форума в Голямата конферентна зала

Седемдесет, колкото са годините на катедрата, беше броят на научните доклади на  изследователи от България, Сърбия, Германия, Белгия, Китай и Индия, представени в седемте тематични секции и докторантската дискусионна сесия. Те ще бъдат издадени в електронен сборник.

Галерия снимки от Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благо ...