Пета есенна академия „Дигитално образование за дигитална администрация: линии на партньорство“

вторник, 13 ноември 2018 9:41

Добре дошли на Петата есенна академия „Дигитално образование за дигитална администрация: линии на партньорство“. Участници в нашия форум са преподаватели и студенти от 7 бакалавърски,  4 магистърски и 2 докторантски програми, които се обучават в три факултета на УНСС. С тези думи доц. д-р Деница Горчилова – научен секретар на катедра „Публична администрация“, даде старт на Петата академия, която се проведе в три панела: „Нови технологии, нови професии, ново знание“, „Дигитално преподаване и дигитално учене“ и „В търсене на # smartУНСС“.

Доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. ръководител на катедра „Публична администрация“, проф. д-р Камелия Стефанова, ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по НИД и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, доц. д-р Деница Горчилова, научен секретар на катедра „Публична администрация“, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, г-н Александър Йоловски, зам.-председател на Държавната агенция „Електронно управление“, и проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“ (от ляво надясно)
Проф. Статев и доц. Горчилова откриват академията

Доц. Горчилова отчете, че резултатът от положените петгодишни усилия са поредицата „Докторантски четения“ и анализът на нуждата от осъвременяване на компетентностите в държавната администрация, направен на Третата есенна сесия на Академията. В сътрудничество с катедра „Информационни комуникации и технологии“ и Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) бе разработена новата магистратура „Електронно управление“. Надяваме се, че петото издание на Академията ще допринесе за това нашият университет да продължи да бъде лидер в електронното обучение, допълни научният секретар.

Трудно се съхраняват традиции, още по-трудно е да ги създадеш, затова хората, които го правят, заслужават уважение, заяви ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев. Петата академия е сериозна заявка за традиция, затова не се отказвайте, дерзайте, имате пълната подкрепа на академичното ръководство. Всяка една структурна промяна има своята цена. Това е причината, поради която 30 години в България не приключва процесът на дигитализация. Необходим е ресурс, с който да се случат тези реформи. Докато премине периодът на подготовката, трябва да се направят вложения, за да може в бъдеще нещата да стават по-бързо, да са по-евтини и по-постижими, посочи ректорът пред препълнената зала. Той призова да се спази традицията в УНСС – идеите, родени на форума, да бъдат изпратени на заинтересованите институции.

Проф. Стати Статев

Александър Йоловски отбеляза, че темата „Дигитализация“ е изключително сериозна, защото това е бъдещето. Колкото по-бързо се въведе дигитализацията, толкова по-добре ще бъде за всички. Ключът за разрешаване на този проблем е партньорството. Да се въведе електронното управление означава всички да работят за него. За е-управление у нас се говори от 2002 г., но едва напоследък заработиха всички заинтересовани страни и нещата започнаха да напредват. Най-голямата измама е, че вече сме дигитализирани. Докато още разчитаме на хартиения вариант, не сме, обясни г-н Йоловски.

Г-н Александър Йоловски

Проф. Камелия Стефанова обърна внимание на логото на Академията - пожълтели листа. Същността на дигиталността е да се сложи край на използването на хартия, заяви тя и обясни как се е родила идеята за Академията и как е била осъществена в нашия университет в партньорство между три катедри на УНСС, ДАЕУ и студентите.

Проф. Камелия Стефанова (вляво)

Проф. Симеон Желев отбеляза, че все още има разминаване между образованието и науката в европейски мащаб. Академията се опитва да разчупи това статукво и това е изключителен напредък. Той призова студентите да извлекат полза от форума.

Проф. Симеон Желев

Доц. Александър Вълков благодари за интереса към темата „дигитализация“, проявен от представители и на други университети.

Доц. Александър Вълков
По време на форума в Голямата конферентна зала

Галерия снимки от Пета есенна академия „Дигитално образование за дигитална администрация: линии на ...