Стажовете на студенти от УНСС в „Български пощи“ ЕАД представени като добра практика от Асоциацията на пощенските оператори в Европа

понеделник, 05 ноември 2018 11:15

По време на изпълнението на проекта „Студентски практики“ – фаза 1, УНСС сключи 3 200 договора на студенти за провеждане на практическо обучение в реална работна среда при водещи работодатели. На 29 ноември т.г. приключва платеният стаж на последните 200 студенти. В рамките на този проект много активно участие по привличане на наши студенти взеха „Български пощи“ ЕАД - практическо обучение преминаха успешно 54 студенти от различни професионални направления и специалности.


Студенти на УНСС по време на практическо обучение в реална работна среда

Някои от менторите по проекта, които помагаха на нашите студенти в ежедневните дейности, като г-жа Калина Тотева, също са възпитаници на УНСС. Натрупаният положителен опит и добри практики се превърнаха в основание за включването на информация за участието на нашите студенти в брошура  (http://redesign.posteurop.org/allThematicPublications) на Кръга по корпоративна социална отговорност (стр. 32) на Асоциацията на пощенските оператори в Европа. За работата си като социално-отговорна компания „Български пощи“ ЕАД получи награда на асоциацията.

Линк към публикацията: http://redesign.posteurop.org/NeoDownload?docId=515925

Галерия снимки от Стажовете на студенти от УНСС в „Български пощи“ ЕАД представени като добра прак ...