Българо-китайски ректорски форум

петък, 26 октомври 2018 13:15

„Сътрудничество – предизвикателства – бъдеще“ беше темата на българо-китайския ректорски форум, който събра в Голямата конферентна зала ректори, зам.-ректори и ръководители на международни отдели на водещи китайски университети, специализирани в обучението по икономически, управленски, политически и социални науки, както и представители на българската академична общност. Обсъдени бяха перспективите и конкретните форми на българо-китайското академично сътрудничество.

УНСС беше домакин и съорганизатор на форума съвместно с посолството на Китайската народна република в България.

В приветствието си ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев изтъкна ползотворното сътрудничество между УНСС и шанхайския университет „Джао Тонг“ и изрази увереност, че форумът ще даде нов тласък за развитие на партньорството между българските и китайските университети.

Prof. Sun Guohui, вицепрезидент на Централния университет по финанси и икономика (CUFE), Пекин, Ms. Fu Bo, директор на отдел „Международно сътрудничество“ на Китайската образователна асоциация за международен обмен, ректорът проф. Стати Статев, доц. Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество, и Dr. Mao Yancheng, ръководител на секция „Образование“ в посолството на Китайската народна република в България (от ляво надясно)

Проф. Статев представи УНСС - най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа, в който се обучават повече от 22 000 студенти. Нашият университет има богат опит в съвместните магистърски програми с чуждестранни университети, както и в съвместна изследователска дейност и обмена на преподаватели. Това е добра основа за разширяване на сътрудничеството ни и с китайски университети. Нека да започнем с малки, но бързи стъпки да работим заедно, заяви проф. Статев.

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев

Ms. Fu Bo благодари на ректора проф. Статев за топлия прием и изтъкна, че в китайската делегация са включени 38 ректори, зам.-ректори и преподаватели от 44 университета, колежи и институции на висшето образование. Китайските образователни институции служат на обществото, като насърчават личностното и образователното развитие на младите хора в динамично променящия се съвременен свят, и имат желание да развиват традиционните приятелски отношения в областта на висшето образование между Китай и България, посочи тя (на снимката долу).

Prof. Sun Guohui представи Централния университет по финанси и икономика, който е включен в инициативата „Double First-Class“ - част от националния план за развитие на университети от световна класа. Той изрази увереност за ползотворно сътрудничество с УНСС, който определи като най-добрия български университет в областта на икономиката (на снимката долу).

Форумът продължи с обмен на информация и обсъждане на възможните форми на сътрудничество между български и китайски университети.

По време на форума

Галерия снимки от Българо-китайски ректорски форум ...