Научна конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“

сряда, 24 октомври 2018 16:08

Всяка юридическа промяна има своите проекции в икономиката, а развитието на всяка икономическа система трябва да се съобрази със съществуващата нормативна база. Нашият Юридически факултет (ЮФ) се прояви като лидер сред другите юридически факултети в страната, именно защото отчита в работата си дълбоката свързаност между икономиката и правото. Това каза доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, при откриването на научната конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“. Доц. Ралева допълни, че през последните години предизвикателствата са сериозни и водят до осмисляне на новите тенденции. Форумът е ценен с това, че разглежда тези важни тенденции в пакет със законодателството в сферата на икономиката и съвместно с изявени изследователи и техните млади колеги, коментира зам.-ректорът.

Деканът на Юридическия факултет доц. д.н. Живко Драганов, зам.-ректорът доц. д-р Стела Ралева, доц. д-р Бойко Рашков, ръководител на катедра „Наказателноправни науки“ и директор на Научноизследователския център за правосъдие, криминология и криминалистика, зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов, и съдия Мария Дончева от СРС (от ляво надясно)

Форумът се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и е по повод 50-ата годишнина от приемането на Наказателния кодекс. Организатори са ЮФ и Алумни клубът на факултета. В конференцията участваха представители на Министерството на правосъдието, Съюза на юристите в България (СЮБ), Висшия адвокатски съвет, Софийския районен съд, БАН, университетски преподаватели от София и страната, много студенти.

В Голямата конферентна зала


Доц. Бойко Рашков, който е и председател на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства, благодари за участието във форума на експертите и на студентите и изрази надежда, че конференцията ще роди нови идеи, които ще бъдат разгледани от институциите.

Доц. д-р Бойко Рашков

Зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов, който е възпитаник на ЮФ, каза, че в контекста на продължаващата съдебна реформа трябва да си дадем сметка за постигнатото в законодателството, което трябва да се съобрази с правото на Европейския съюз. Качеството на правосъдието ни е свързано с очакванията на гражданите за справедливост, но и с доверието на инвеститорите и с икономиката на страната. Вярвам, че участниците в научната конференцията ще допринесат с идеи за необходимите промени в законодателството, каза г-н Стоянов.

Зам.-министър Евгени Стоянов

Главният секретар на СЮБ Кети Бозукова приветства участниците във форума и напомни, че Алумни клубът на юристите в УНСС е колективен член на съюза. Тя изрази надежда, че научната конференция ще обсъди и направените промени в Наказателния кодекс, поправян 107 пъти от създаването си досега.

Гл. ас. д-р Илонка Горанова, г-жа Кети Бозукова и Стефан Радев, учредител и председател на Алумни клуба на ЮФ (от ляво надясно)

Приветствия отправиха съдия Мария Дончева от Софийския районен съд, възпитаник на факултета, и адвокат Людмил Рангелов от Висшия адвокатски съвет.

Съдия Мария Дончева

За новите икономически условия и правото говори и деканът на Юридическия факултет доц. д.н. Живко Драганов. Той изказа благодарност към колегите си от катедра  „Наказателноправни науки“ на УНСС за оказаната помощ при организацията на научната конференция.

Доц. д.н. Живко Драганов

Доклади изнесоха наши преподаватели и техни колеги от СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, БАН, ТУ - София, НВУ „Васил Левски“, НБУ и др. Сред разглежданите теми бяха актуални хипотези в административното изпълнително производство, регламентацията на социалната икономика в европейските страни, предприемане и мерки за доказване на надеждност на кандидатите за участие в обществени поръчки и пр. 

Галерия снимки от Научна конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на иконом ...