Кръгла маса „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на ОИСР - българската перспектива“

сряда, 17 октомври 2018 16:35

УНСС беше домакин и съорганизатор, съвместно с Форума за балкански транспорт и инфраструктура (ФБТИ), на кръгла маса с международно участие на тема „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на ОИСР - българската перспектива“. Сред участниците бяха представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Министерството на външните работи и на академичната общност, Ивайло Калфин, специален съветник на еврокомисаря по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер, бивш вицепремиер и министър, възпитаник на УНСС, Муравей Радев, бивш министър на финансите, доц. д-р Петър Чобанов, бивш министър на финансите, научен секретар на Института по икономика и политики при УНСС и преподавател в катедра „Финанси“, видни международни експерти по въпросите на корпоративното управление.

Кръглата маса беше открита от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев,  проф. д.ик.н. Бистра Боева, заслужил професор на УНСС, преподавател в катедра "МИО и бизнес", и Петър Мутафчиев, председател на ФБТИ, министър на транспорта (2005-2009).

Петър Мутафчиев, проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. д.ик.н. Бистра Боева откриват форума (от ляво надясно)

Ректорът приветства гостите с „Добре дошли“ в УНСС - най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа, в който учат повече от  22 000 студенти. Той определи форума като особено предизвикателство, подчерта сериозността и перспективността на проблематиката - корпоративното управление на държавните предприятия, и определи присъствието на известни български и международни експерти като признание за значимостта на кръглата маса. Проф. Статев отправи благодарност към проф. д.ик.н. Бистра Боева като основен двигател за дискутирането на толкова актуална проблематика в съвременните динамично развиващи се икономически условия. Ректорът предложи резултатите от дискусията на кръглата маса да бъдат издадени и предоставени на всички заинтересовани лица и институции.

Ректорът приветства участниците в кръглата маса

Основната цел на кръглата маса е да се намери общ път как законово да се формулират правила за ефективно управление на предприятията, които са държавна собственост, подчерта Петър Мутафчиев и подкрепи идеята на ректора да бъде издаден сборник с материалите от форума. Той изтъкна необходимостта от дискусия за ефективността на корпоративното управление на държавните предприятия.

Петър Мутафчиев (вляво)

Университетите могат да бъдат водещи институции по една толкова съществена проблематика. Инициативата за кръглата маса е породена от необходимостта от насоки с оглед предстоящото присъединяване на България към ОИСР, заяви проф. д.ик.н. Бистра Боева. Тя подчерта, че в годишния доклад на ЕК се посочва, че една от слабостите на България е именно корпоративното управление на държавните предприятия. Открояват се предизвикателствата пред страната ни, конкретните проблеми, които трябва да бъдат преодолени, за да отговорят българските държавни предприятия на изискванията за присъединяване към ОИСР, каза проф. Боева.

Проф. д.ик.н. Бистра Боева

Работата на кръглата маса беше организирана в два панела. Сред лекторите бяха: Ханс Кристиансен, старши икономист в ОИСР, Андрис Графс, председател на Балтийския институт за корпоративно управление, Ариете Идризи, ОИСР, Христо Алексиев, председател на УС на НКЖИ, Сорана Бачу, представител на Института за корпоративно управление, Горан Свенсон, президент на Българо-скандинавската търговска камара, доц. д.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет на УНСС, Васил Рангелов, ФБТИ, и др.

Ивайло Калфин

По време на форума в Голямата конферентна зала

Галерия снимки от Кръгла маса „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките  на ОИСР - ...