Четвърта международна научна конференция по икономически и парични проблеми

понеделник, 15 октомври 2018 12:23

За четвърта поредна година в университета се проведе международната научна конференция по икономически и парични проблеми на тема „Новите реалности в Европейския съюз и мястото на балканските страни“, организирана от Научноизследователския център за парични и икономически изследвания (НИЦПИИ) и катедра „Финанси“,  съвместно със Съюза на икономистите в България (СИБ). Във форума участваха представители на академичната общност в областта на паричната теория, политика и история от Русия, Франция, Италия, Македония, Мароко, Ливан.

Конференцията беше открита от директора на центъра проф. д.ик.н. Николай Неновски, който напомни нейната основна идея: да предоставя възможност на млади и утвърдени научни изследователи да си сътрудничат като обменят позиции, мнения, гледни точки и откриват нови теми за научни изследвания, както и да дискутират съвременните проблеми на монетарната и икономическата политика с акцент върху балканските страни.

Проф. д.ик.н. Николай Неновски

Участниците в конференцията бяха приветствани от проф. д-р. Татяна Хубенова, председател на СИБ, и от доц. д-р Петър Чобанов, научен секретар на Института по икономика и политики към УНСС, бивш министър на финансите.

Проф. д-р Татяна Хубенова, проф. д.ик.н. Николай Неновски, доц. д-р Петър Чобанов (от ляво надясно)

Водещи лектори бяха проф. Михаил Головин от Института по икономика към Руската академия на науките и Бруно Тере от Университета Париж-Дофин, Франция.

Проф. Михаил Головин  Бруно Тере

В четири пленарни сесии бяха представени основните теми: парична и финансова икономика; международна икономика и международна политическа икономика; икономическа и парична история и история на икономическата мисъл; мениджмънт и маркетинг.

През втория ден на форума една от пленарните сесии беше посветена на 200- годишнината от рождението на Карл Маркс и приноса му в политическата икономия в контекста на съвременните концепции за еволюцията на ролята на парите и капитала в условията на глобалната икономика и развитието на парично-финансовата интеграция в рамките на Европейския съюз.

В зала „Тържествена“

Галерия снимки от Четвърта международна научна конференция  по икономически и парични проблеми ...