Втори семинар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с международно участие „Езикът на геополитиката в епохата на постистината“

Втори семинар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с международно участие „Езикът на геополитиката в епохата на постистината“ се проведе от 6  до 8 октомври в УОБ - Равда. Форумът беше организиран в три тематични панела, в които бяха представени над 10 доклада на утвърдени изследователи, доктори и докторанти-преподаватели по английски, испански, руски и немски език.

Чест и удоволствие е за мен да открия второто издание на семинара, олицетворяващо научното пробуждане на филологическата гилдия в УНСС, доскоро традиционно възприемана в академичната ни общност основно като осигуряваща практическото обучение по чужди езици, заяви  проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова, ръководител катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“(на снимката горе). Според нея форумът е своеобразно изнесено катедрено заседание,  защото в него участват 15 от общо 29-те щатни преподаватели в катедрата. Тя подчерта академичното израстване на преподаватели от чуждоезиковата катедра – през тази година две англицистки са защитили докторат – ст. преп. д-р Калина Ишпекова-Братанова, научен секретар на катедрата и доскорошен ръководител на сектор „Английски език“, и ст. преп. д-р Албена Стефанова; двама докторанти - с руски и английски език, разработват дисертациите си – ст. преп. Светослав Арсениев и ст. преп. Георги Димитров. Предстои хабилитирането на испанистка и русистка – ст. преп. д-р Стефка Кожухарова и ст. преп. д-р Антония Пенчева.

Сред презентациите се откроиха тази на ст. преп. Калина Братанова, доктор по политология (на снимката горе), в съавторство с Марияна Мирчева, ръководител на сектор „Английски език“, които запознаха колегите си с езика и речевите модели на Доналда Тръмп, на ст. преп. д-р Антония Пенчева, която представи метафоричното говорене за корупцията в българския медиен дискурс, на ст. преп.  д-р Татяна Иванова, озаглавила презентацията си „Възпитание на изразяването – сбъднатото пророчество на Оруел“, на ст. преп. Мая Бойчева, която представи темата „България мимоходом: старата и новата България в пътеписите на Патрик Лий Фърмор и Ник Хънт“ и др.

Гост-лекторът д-р Алфредо Мартинес, началник на протокола на Фелипе VI, се обърна дистанционно към преподавателите от УНСС – университет, който многократно е посещавал по време на мандата си като заместник-посланик на Кралство Испания в България, и изрази увереност, че ще ги посети лично при първа възможност.

Семинарът премина в колегиална атмосфера, а неформалното общуване на няколко езика активира професионални и приятелски контакти. Всички участници ще получат сертификати, а резюмета на докладите ще бъдат публикувани в следващия брой на авторитетното списание „Чуждоезиково обучение“, специализирано в областта на методиката и дидактиката в преподаването на чужди езици в страната.

Участниците в семинара

Галерия снимки от Втори семинар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с международно уча ...