В УНСС ще се проведе цикъл лекции по антикорупционно образование

четвъртък, 11 октомври 2018 13:12

Нужна е обществена академия по антикорупция, която да преминава през всички образователни нива. Става въпрос за просветителска дейност. В УНСС вече се проведе първата лекция от обществената академия с лектор председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев. Имаме програма за такива публични лекции и занапред. Задачата е многомерна и в много плоскости. Трябва да съчетаем експертния с академичния потенциал.

Това заяви ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на конференцията на тема „Антикорупционното образование – ефективен инструмент за превенция на корупцията“, организирана от КПКОНПИ и фондация „Конрад Аденауер“. На форума присъстваха Пламен Георгиев, председател на КПКОНПИ, Торсен Гайслер, ръководител на българското бюро на фондация „Конрад Аденауер“, Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, Борис Ячев, председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, представители на държавни институции, експерти и др.

Ректорът при откриването на конференцията

Едно от първите неща, които трябва да направим, е да променим начина си на мислене, комуникация и взаимодействие. През изминалите десетилетия успяхме да възпитаме сериозни професионални общности, но изоставихме образованието на обществото, каза проф. Статев. Той се спря на добрата работа и сътрудничество между УНСС и КПКОНПИ и отбеляза факта, че УНСС е първият университет в страната, който започна обучение по новата магистърска програма „Противодействие на корупцията“.

Проф. Статев

Трябва да тръгнем от най-ниското ниво, защото професионалното възпитание е различно от общото възпитание. Нужно е да действаме на всички нива –училищно възпитание, университетско възпитание, възпитание на обществото, каза ректорът. Той отбеляза, че добрата работа по антикорупционното образование върви ръка за ръка с добрата популяризация на целия процес и заяви пълната подкрепа и участие на УНСС.

Сред присъстващите бяха проф. Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, Алекс Петков – докторант в УНСС, и доц. д-р Георги Петрунов, преподавател в катедра „Икономическа социология“ (отдясно на ляво)

Проф. д-р Огнян Симеонов, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и ръководител на катедра „Финансов контрол“, и гл. ас д-р Ивелина Петкова

Магистърската програма „Противодействие на корупцията“ беше представена по време на конференцията от гл. ас. д-р Ивелина Петкова, преподавател в катедра „Финансов контрол“ (на снимката долу). Тя е резултат на много усилия, свързани с консултации с КПКОНПИ и други експерти в областта, с проучване на световния опит. Идеята за нейното създаване се появи заедно със създаването на КПКОНПИ. Програмата е изцяло практически ориентирана и се занимава с превенцията и противодействието на корупцията, посочи д-р Петкова и разказа за експертния състав, начина на кандидатстване, изучаваните дисциплини, професионалната реализация и др.

Галерия снимки от В УНСС ще се проведе цикъл лекции по антикорупционно образование ...