УНСС беше съорганизатор и домакин на национален форум за висшето образование

сряда, 10 октомври 2018 12:24

Добре дошли на националния форум „Предизвикателствата пред държавните висши училища в България: тенденциите за развитие – година по-късно“. За мен беше не само чест, но и задължение да поема неговото домакинство. Идеята се роди в Народното събрание при обсъждането на промените  в Закона за висшето образование, заяви при откриването на форума ректорът на УНСС и зам.-председател на Съвета на ректорите проф. д.ик.н. Стати Статев.

Проф. д-р Петя Кабакчиева, председател на НАОА, проф. д-р инж. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите и ректор на МГУ, г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и зам.-председател на Съвета на ректорите, доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на ВОН-КНСБ, и доц. д-р Георги Вълчев, зам.-ректор на СУ "Св. Кл. Охридски“ (от ляво надясно) 

Във форума, организиран съвместно от УНСС, СУ „Св. Кл. Охридски“ и ВОН-КНСБ със съдействието на МОН, участваха ректори на висши училища от София и страната, представители на парламентарната Комисия по образованието  и науката, ВОН-КНСБ, МОН и др.

Министър Красимир Вълчев благодари на проф. Статев за поканата да участва във форума и на Съвета на ректорите, който е ангажиран с дългосрочното развитие на висшето образование.

МОН ще настоява за увеличение с 400 млн. лв. на държавната субсидия за образование за 2019 г. Поне 40 млн. лв. повече ще има за висшето образование и издръжката на студентите. Университетите ще получат тези средства над тазгодишните си бюджети, но не на брой студенти, а според комплексната оценка на обучението в дадено професионално направление, отчитаща учебната и научната дейност и реализацията на пазара на труда, съобщи министърът.

Пазарът на труда иска едно, но студентите избират друго. Затова се опитваме да намалим приема в някои специалности, с които е пренаселено, но да увеличим субсидията там, където се преподава добре. Политиката за намаляването на приема в масовите специалности с излишък на кадри като „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“ ще продължи, посочи министърът. При тях обаче издръжката ще бъде увеличена с 10-15%, тъй като тя е най-ниската в сравнение с другите професионални направления. Обмисля се и възможността за някои специалности с огромен недостиг на кадри държавата да отпусне т.нар. трета стипендия, покриваща обучението на студента, заяви г-н Вълчев. Той каза, че в страната от всичките 51 висши училища има 16, в които се преподава по професионално направление „Икономика“. Във всички (с изключение на СУ „Св. Кл. Охридски“, който обучава малко студенти по икономика) приемът ще бъде намален. Министърът призова висшите училища да се фокусират върху професионалните направления, в които са силни.

Министър Красимир Вълчев и ректорът проф. Стати Статев

Според г-н Вълчев висшите училища (ВУ) трябва да бъдат по-реактивни и да отговарят на предизвикателствата на променящия се свят. Ще настоявам за мораториум върху откриването на нови ВУ и филиали, преобразуването на колеж в специализирано учебно заведение, а от специализирано – в университет, както и откриването на обучение в професионални направления, в които не е преподавано досега. Това е предложение на Съвета на ректорите, което беше прието още през миналата година. Предвиждаме да го внесем заедно с измененията на ЗВО. Мораториумът е израз на общата ни загриженост за репутацията на  висшето образование от гледна точка на това, че по-нататъшното развитие на университетската мрежа не е желано, заяви министър Вълчев. Той съобщи и за още една промяна в ЗВО – да бъде забранено на един преподавател да се използва за акредитацията на повече от един университет.

По време на форума в Голямата конферентна зала

Регламентирането на минимална заплата на университетските преподаватели беше един от дискусионните въпроси на форума, на който бяха изнесени данни за големи дисбаланси във възнагражденията, достигащи до 243% разлика в заплатите на преподавателите в различните ВУ. Средното възнаграждение във висшето образование е над 1700 лв., но при младите преподаватели заплатите са по-ниски дори от тези на учителите, посочи министър Вълчев. Според него е нужна промяна в политиката да се плащат символични заплати на младите преподаватели. Затова министерството ще проведе специален разговор с ректорите за повишаване на техните възнаграждения.

По време на форума бяха представени анализ на финансовите проблеми на висшите училища през 2017 г. и предложения за бюджетната субсидия през 2019 г.

Галерия снимки от УНСС беше съорганизатор и домакин на национален форум за висшето образование ...