Международна конференция „КСО – сближаване на дискурса, разнообразие на практиките“

Международна конференция „КСО – сближаване на дискурса, разнообразие на практиките“, организирана от УНСС в сътрудничество с Университета на Версай, Висшия институт по мениджмънт (LAREQUOI), Франция, и Университета "Матей Бел" в Банска Бистрица, Словакия, се проведе в университета. Форумът обсъди концепцията за корпоративната социална отговорност (КСО), според която компаниите интегрират на доброволна основа грижата за обществото и околната среда в своите бизнес дейности и във взаимоотношенията си със заинтересованите страни.

В УНСС за първи път се организира широка дискусия по тази нова, комплексна тема, което е възможност да се споделят идеи за нейното успешно прилагане от страна на бизнеса, заяви доц. д-р Елка Василева от катедра „Икономика на природните ресурси“ и асоцииран член на LAREQUOI (на снимката долу).

Проф. д.ик.н. Пламен Мишев, декан на Бизнес факултета и ръководител на катедра "Икономика на природните ресурси", открои необходимостта от намиране на подходящи икономически подходи за успешно прилагане на концепцията от страна на бизнеса.

Проф. д.ик.н. Пламен Мишев

Като инициатор и създател на сътрудничеството между трите университета, проф. Жил Руе, директор на LAREQUOI, формулира основното предизвикателство пред бъдещото развитие на научните изследвания: намиране на точен метод за използване на статистически и маркетингови подходи за постигане на икономически успех при прилагане на концепцията за КСО от страна на бизнеса.

Проф. Жил Руе

Проф. Мурат Атарка от Университета на Версай (на снимката долу) подчерта, че във Франция вече се работи съвместно с неправителствени организации за намиране на методи за използване на маркетинговия подход при прилагането на концепцията за КСО от страна на бизнеса.

В откриването на конференцията взе участие и Дарина Георгиева, изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Според нея успешното сътрудничество между УНСС, Университета на Версай и Университета "Матей Бел" допринася както за правилното възприемане на концепцията за КСО от бизнеса и студентите, така и за сближаването на бизнеса и науката.

Дарина Георгиева

По време на конференцията бяха обсъдени четири тематични направления: дискурсите, насочеността на дискурсите, разнообразието на практиките и стратегическата реалност на КСО.

В зала „Тържествена“

Галерия снимки от Международна конференция „КСО – сближаване на дискурса, разнообразие на практики ...