Договор за сътрудничество между УНСС и ИДЕС

вторник, 25 септември 2018 16:42

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и г-н Васко Райчев, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), подписаха договор за сътрудничество между двете институции (на снимките долу).

Ректорът изрази своята убеденост, че сътрудничеството ще продължи да се разширява и обогатява и в бъдеще. Той припомни, че благодарение на него бе поставено началото на съвместна магистърска програма между УНСС, ИДЕС и Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW), а представители на ИДЕС участват в конференции, кръгли маси, дискусии и други научни форуми в нашия университет.

Няма нищо по-естествено от това да си сътрудничим, защото професията ни произлиза от обучението, което вашият университет предлага, заяви г-н Райчев и благодари на проф. Статев за възможността ИДЕС и УНСС да продължат взаимоизгодните си институционални отношения.

В качеството си на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори проф. д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра „Финансов контрол“ в нашия университет, изрази удовлетворението си от факта, че ИДЕС има мощен съюзник като УНСС и приветства това толкова важно за одиторската професия сътрудничество между двете институции  (на снимката долу).

Документът беше подписан в присъствието на г-жа Светослава Велинова, изпълнителен директор на ИДЕС (на снимката долу вдясно), проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, и помощник-ректорът г-н Николай Бакърджиев (на снимката долу от ляво надясно).

Галерия снимки от Договор за сътрудничество между УНСС и ИДЕС ...