Споразумение за сътрудничество между УНСС и „Виваком“

вторник, 24 юли 2018 10:21

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и главният изпълнителен директор на „Виваком“ Атанас Добрев подписаха споразумение за сътрудничество (на снимката долу).

Документът предвижда осигуряване на повече възможности за професионалното ориентиране и подготовката на студентите от нашия университет за бъдеща успешна професионална реализация, както и осигуряването на стажове и практики на студенти с интерес към новите технологии.

Целта на партньорството между двете институции е обучителният процес да се обогати с нови практически знания и умения в реална бизнес среда. При възможност и добро представяне на стажантите „Виваком“ ще предостави на най-изявените и шанс за работа. В Дните на кариерата, които ежегодно се провеждат в УНСС, и в други прояви с участието на работодатели, компанията ще представя ключови характеристики на своя бизнес.

Галерия снимки от Споразумение за сътрудничество между УНСС и „Виваком“ ...