Студенти от УНСС и още пет университета изучават медиация в Рига

понеделник, 16 юли 2018 12:05

40 студенти от университети в България, Латвия, Австрия, Италия, Чехия и Литва участват от 9 до 20 юли в интезивен курс по медиация и преговори по „Еразъм+“ - трансгранично обучение за разрешаване на спорове, чрез използване на онлайн средства.

Студентите - бакалаври и магистри - са от шестте партниращи си университета в тези страни, а лекциите и практическите семинари се водят от преподаватели от четири от тях, както и от професионални медиатори. По време на курса студентите получават задълбочени познания по медиацията, изучават теоретични постановки, участват в учебни визити, дискусии с професионални медиатори и тренират практически умения чрез ролеви игри и симулации.

Тази година специално внимание се отделя на онлайн медиацията и на новите технологии и онлайн инструменти в тази област. В рамките на проекта партньорите разработват онлайн платформа за обучение по медиация. Този интензивен курс е голяма възможност за тестване на новоразработената платформа и за получаване на обратна връзка от участниците.

От март 2019 г. платформата ще бъде официално открита и ще бъде достъпна за всеки заинтересован университет или обучаваща институция. Повече информация можете да намерите на адрес http://mediation.turiba.lv.

Проектът се реализира под координацията на Университетa Туриба (Латвия) в сътрудничество с УНСС (България), Университета в Генуа (Италия), Университета в Грац (Австрия), Университета „Mykolas Romeris(Литва) и Университета по Икономика, Прага (Чешка република).

Проектът е осъществен с подкрепата на Проект за стратегическо партньорство“Еразъм+“, Програма за стратегическо партньорство. Номер на проекта 2016-1-LV01-KA203-022660.

Галерия снимки от Студенти от УНСС и още пет университета изучават медиация в Рига ...