Проф. Стати Статев: За академичната общност на УНСС грижата за хората с увреждания е кауза

сряда, 11 юли 2018 13:42

Основният проблем на хората с увреждания е достъпната среда. Животът е движение, а когато ограничим правото на движение, на практика ограничаваме живота. Затова в УНСС правим всичко възможно да осигурим за тях достъпна материална и учебна среда. Нещо повече - за нашата академична общност грижата на хората с увреждания е кауза, заяви ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев по време на кръглата маса на тема „Хората с увреждания като ресурс за първичния пазар на труда – предизвикателства и решения“ под патронажа на президента Румен Радев.

В УНСС се обучават около 100 студенти с увреждания с над 70% инвалидност. Вече има разработен софтуер, който превръща речта на преподавателя в писмен текст с над 98% успеваемост, но за да бъде внедрен, за всеки студент е необходим ресурс от 700 до 1000 лева. Затова приветствам думите на президента Румен Радев, че трябва да имаме адекватни решения с ясни финансови ангажименти, посочи проф. Статев.

По време на кръглата маса в резиденция „Бояна“. Вдясно: проф. Стати Статев

Студентите и докторантите в УНСС са обект на специално внимание, използват редица привилегии над тези, предвидени в общите законодателни мерки. Проведохме проучване сред тези около 100 студенти за отношението на преподавателите и служителите към тях. На основата на резултатите от него направихме около 30 конкретни предложения за подобрения в някои направления.

Проф. Стати Статев (в средата), г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ (вдясно), и г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОБ (вляво)

Ректорът съобщи, че 48 студенти с увреден слух от УНСС и СУ са били подпомогнати чрез обучение по жестомимична реч, а всички студенти в неравностойно положение в четвърти курс, ОКС „бакалавър“, в нашия университет преминават стаж в реални условия.

УНСС е първият държавен университет, който през 2013 г. разработи електронен наръчник за работа с докторанти с увреждания. В университета има Сдружение на доброволци от студенти, които осигуряват помощ в обучението на студентите и докторантите с увреждания. Чест прави на нашите студентите организирането на благотворителни балове за техните колеги с увреждания под надслов „Равен шанс за развитие“. Ефектът е много силен, защото не става въпрос само за материално подпомагане, а за отношение, съпричастност и човещина, каза проф. Статев.

Галерия снимки от Проф. Стати Статев: За академичната общност на УНСС  грижата за хората с уврежда ...