Трета международна конференция „Създаването на успешни международни бизнес модели за устойчиво развитие: напълно възможно“

четвъртък, 28 юни 2018 13:41

УНСС беше домакин на третата международна конференция на тема „Създаването на успешни международни бизнес модели за устойчиво развитие: напълно възможно“, организирана от Свободния университет в Брюксел (VUB, Vrije Universiteit Brussel). Двудневният форум събра 110 представители на изследователски и бизнес среди от 28 държави, които дискутираха последните тенденции в прехода към бизнес модели за устойчиво развитие.

Форумът беше открит от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев, който подчерта, че изборът на УНСС за домакин на събитието е изключително точен, тъй като темите на конференцията се припокриват с изследователската дейност на университета, където върху нови бизнес модели работи и специално създаденият Центърът по устойчиво развитие с директор проф. д.ик.н. Румен Гечев, член на организационния комитет на конференцията. Като едно от доказателствата за ключовата роля на университета в устойчивото развитие на страната ректорът посочи „Стената на славата на УНСС“, където може да се види огромният брой преподаватели и възпитаници на университета от създаването му преди един век досега, участвали в управлението на България.

Проф. Статев изтъкна важното значение на конференцията и участието в нея на изтъкнати представители на престижни академични списания, академични структури и бизнеса.

Ректорът изрази своята увереност в положителните резултати на форума и уточни, че ключовите изводи от конференцията ще бъдат издадени в сборник, който ще бъде изпратен до заинтересованите институции.

Ректорът проф. Стати Статев

Председателят на организационния комитет и модератор на форума проф. д-р Николай Денчев от Свободния университет в Брюксел благодари на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев за съдействието и изтъкна необходимостта от нови бизнес модели за постигането на устойчиво развитие в съвременните динамично променящи се икономически условия.

Проф. д-р Николай Денчев

Форумът започна с презентация на проф. д-р Ирен Хенрикес от Йоркския университет, Канада, на тема „Порочни практики и социални медии: как трябва да се адаптират бизнес моделите“ и продължи с презентации на експерти от Европейската комисия, редактори на водещи академични списания и представители на бизнеса, които представиха експертното си мнение за ролята на бизнес моделите за устойчиво развитие.

Проф. д-р Ирен Хенрикес
Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност (отдясно на ляво)

В конференцията бяха представени повече от 70 презентации, илюстрирани с казуси от различни части на света и свързани с темите за дискусия на конференцията: нови бизнес модели, екосистеми за подпомагане на проекти с идеална цел, социално предприемачество, кръгова икономика и др. (на снимките долу)

Първото издание на конференцията е в Тулуза (2016 г.), а второто – в Грац (2017 г.). Четвъртото издание на форума ще бъде в Берлин през 2019 г.   

Галерия снимки от Трета международна конференция „Създаването на успешни международни бизнес модел ...